Pcc od pożyczki

Pcc od pożyczki

Pożyczką jest operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub przedmiotów na czas określony lub nieokreślony.Jest umową dwustronnie zobowiązującą, a do jej zawarcia potrzebne są zgodne oświadczenia stron.
Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna. Najczęściej jednak ponosimy koszty z tytułu zaciągnięcia pożyczki, jednak kosztem zawarcia umowy pożyczki są nie tylko odsetki. Od umowy pożyczki należy uiścić także podatek od czynności cywilnoprawnej.
Od pierwszego stycznia bieżącego roku PCC od umowy pożyczki, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki został obniżony z dwóch procent od podstawy opodatkowania do połowy procenta od podstawy opodatkowania, natomiast osoby, które pożyczyły tysiąc złotych lub mniej od osób nie spokrewnionych podatku od czynności cywilnoprawnej od umowy pożyczki nie zapłacą. Z punktu widzenia podatnika ta druga zmiana jest niekorzystna, ponieważ dotychczas podatnicy nie płacili podatku pod warunkiem, że kwota pożyczki nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku w wysokości pięciu tysięcy złotych w przypadku jednego pożyczkodawcy, a w przypadku większej ilości pożyczkodawców niż jeden kwota wolna wynosiła dwadzieścia pięć tysięcy złotych.
Zwolnieniu z opodatkowania podlegają pożyczki udzielane między osobami należącymi do pierwszej grupy podatkowej. Takie osoby jak małżonek, zstępni, wstępni pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha nie płacą podatku od czynności cywilnoprawnej jeśli kwota pożyczki nie przekracza limitu dziewięciu tysięcy sześciuset trzydziestu siedmiu złotych. Jeśli kwota pożyczki przekracza ten limit również mogą być zwolnieni z płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki pod warunkiem, że spełniają one następujące warunki:
– złożą w odpowiednim Urzędzie Skarbowym deklarację podatkową w terminie czternastu dni od daty dokonania czynności z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa pożyczki została zawarta w formie aktu notarialnego,
– otrzymają pieniądze z pożyczki na rachunek płatniczy lub inny rachunek płatniczy w banku lub Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej, czyli w tak zwanym SKOK-u, albo przekazem pocztowym.
Jeśli chodzi o teściów, synowe i zięciów zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki nie obowiązuje powyżej limitu dziewięciu tysięcy sześciuset trzydziestu siedmiu złotych pożyczanych na pięć lat.
Pożyczka udzielana przez pożyczkodawcę, który jest przedsiębiorcą zwolnionym z podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług, w ramach świadczenia usług finansowych, również zwolniona jest z podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki.
Głównym bodźcem do obniżenia poziomu podatku od czynności cywilnoprawnych było zachęcenie pożyczkobiorców pożyczających pieniądze prywatnie do rozliczenia z Urzędem Skarbowym. W uzasadnieniu do projektu stwierdzono, że takie rozwiązanie spotka się z oczekiwanym działaniem ze strony przedsiębiorców nie posiadających zdolności kredytowej. Zdaniem ustawodawcy obniżenie obciążeń fiskalnych od umów pożyczek przyczyni się do wzrostu koniunktury gospodarczej.
Wiemy już też, że od pierwszego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku stanie się możliwe złożenie zbiorczej deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnej. Będzie to dotyczyło tych podatników, którzy dokonali w miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych pod warunkiem, że ostatnia czynność będzie miała miejsce nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia dokonania pierwszej czynności. Właśnie wówczas będą oni mogli złożyć zbiorczą deklarację PCC i zapłacić podatek raz za cały miesiąc. Do tego czasu Minister Finansów określi wzór zbiorczej deklaracji od czynności cywilnoprawnych oraz zostaną dostosowane systemy informatyczne do przyjmowania nowych formularzy.
Jeśli chodzi o przedsiębiorców pożyczających pieniądze, złożenie zbiorczej deklaracji PCC będzie możliwe tylko pod warunkiem, że zaciągnie ich wiele w miesiącu od wielu różnych osób i podmiotów nie zajmujących się profesjonalnie udzielaniem pożyczek.
Roszczenia z tytułu pożyczki są roszczeniami majątkowymi, przedawniają się więc wraz z upływem trzech lat, szczególnie jeśli chodzi o roszczenia pożyczkodawcy, czyli osoby udzielającej pożyczki, o jej zwrot. Natomiast w przypadku roszczeń biorącego pożyczkę, czyli pożyczkobiorcy, o wydanie przedmiotu pożyczki przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od chwili, kiedy przedmiot pożyczki miał być wydany. Chwila wydania owego przedmiotu zazwyczaj podana jest w umowie. Jeśli jej nie ma, należy uważać za nią datę zawarcia umowy.
Czy obniżona stawka podatkowa przyniesie oczekiwane efekty w postaci zwiększonych wpływów do budżetu państwa? Na ten moment ciężko to przewidzieć, ponieważ jeszcze nie minął pierwszy miesiąc rozliczeniowy nowego, dwa tysiące dziewiętnastego roku. Obniżenie podatku zawsze mobilizuje podatników do jego płacenia.
Wprowadzone zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki są małym kroczkiem w kierunku uproszczenia obowiązującego w naszym kraju prawa podatkowego. Miejmy nadzieję, że nie tylko będzie to krok w dobrą stronę jeśli chodzi o upraszczanie prawa podatkowego, ale również do obniżenia pozostałych stawek podatkowych.

Kasa w zasięgu ręki

Kasa w zasięgu ręki

Pracować każdy musi. Ta banalna prawda stanowi w rzeczy samej istotę funkcjonowania jednostki ludzkiej i niejako wyznacza los, z którym każdy pogodzić się musi. Czy jednak dotyczy to wszystkich bez wyjątku? Nietrudno przecież zauważyć bogactwo sporej części społeczeństwa, które nie zdążyłoby w przeciągu jednego pokolenia wypracować tak ogromnego materialnego dobytku, niekiedy wręcz niepoliczalnego przez wybitnych ekonomistów. Wiele pokoleń musiało pracować, by obecna ich rodzina mogła się cieszyć i korzystać z wszelkich dóbr materialnych. Człowiek jednak podążając za skłonnościami i pokusą materialistyczną kieruje własne myśli w stronę, gdzie szybka kasa potrafi zaspokoić nie tylko i wyłącznie byt materialny i przyziemne wydatki, ale również, by spełniać i realizować własne marzenia. We współczesnej rzeczywistości, w której zakres możliwości i pomysłowości wydaje się właściwie nieograniczony, metod zdobycia środków finansowych jest sporo, zważywszy na coraz większe możliwości świata internetowego, w którym poszukiwania zawsze przyniosą oczekiwane rezultaty. Nieco pomysłowości, która jest bardzo przydatna na drodze poszukiwań, przydaje się na owym polu zdobycia upragnionych pieniędzy. Faktem jest, że chyba każdy przeciętny zjadacz chleba marzy o luksusowym, beztroskim i bezproblemowym życiu, spełnionym dzięki posiadaniu wielkiej kasy. Jakimże cudownym środkiem mogłoby być zdobycie jej dzięki wygranej w jakiejś loterii. Wielu zapewne robiło już teoretyczne plany w myślach, na co przeznaczyliby wygraną, gdyby dane byłoby im zostać szczęśliwcami niebotycznej fortuny. Marzenia takie spełnią się tylko nielicznym, o ile pewne gry rządzą się uczciwymi regułami. Co prawda słyszymy w mediach o wielomilionowych wygranych loteryjnych, których jednak z prawie stuprocentową pewnością nigdy nie doświadczymy. Gra na marzeniach i emocjach ludzkich potrafi przynosić odpowiednie zyski twórcom i ich właścicielom. Dobry pomysł stanowi doskonałą drogę do zarobienia sporych kwot. Oczywiście, wszelkie legalne i zgodne z prawem sposoby zasługują na uznanie, gdyż czasami i zwykły obywatel może skorzystać. Pomijając tylko te, które wykorzystując często ludzką naiwność i zachłanność, potrafią doprowadzić do skrajnej nędzy i upadku. Ileż przypadków takich zdarzało się pośród namiętnie grywających w kasynach. Jeszcze kilka lat wcześniej wprowadzone do prawie każdego baru piwnego hazardowe maszyny potrafiły wyciągnąć z kieszeni amatora piwnego smaku nie tylko resztę kasy, ale i całą miesięczną pensję. Zdarzały się i przypadki, gdy ciężko zarobione pieniądze maszyna taka potrafiła połknąć w ciągu zaledwie jednego wieczoru. Przypadki takie nie były wcale odosobnione, gdyż fakty mówią o wielu przypadkach słabej woli anty hazardowej. Co prawda, z początku utrata jednej pensji nie stanowiła powodu do dramatycznej sytuacji, gdyż perspektywa i możliwość zaciągnięcia kredytu pozwalała na opanowanie stresującej sytuacji. Dramaturgia jednak zaczęła przybierać na sile, gdy hazardowy incydent znowu się powtórzył, a później zaczął przybierać formę uzależnienia. W niektórych przypadkach niestety popadającą w chorobę. Kredyt za kredytem stanowił tylko czasową pomoc finansową i wsparcie w tragicznej sytuacji. Z każdego zobowiązania i umowy należy się jednak rzetelnie wywiązywać i spłacać wszelkie zaciągnięte długi. Co jednak w sytuacjach, gdy przekroczy się już zdolność spłacania należności? Być może jeszcze można znaleźć jakieś rozwiązania wyjścia z trudnej sytuacji, jednak najwłaściwszym rozwiązaniem było nie doprowadzić się do stanu, w którym zgodnie ze starym porzekadłem: „Polak mądry po szkodzie”. Niestety, w wielu przypadkach cierpią również rodziny, której rozpad wydaje się bliski.
Praca się opłaca. Pomijając już rym owego powiedzenia, za dobrą pracę powinniśmy być adekwatnie wynagradzani. Z roku na rok, a nawet z miesiąca na miesiąc nieustannie wzrastające koszty utrzymania powinny przekładać się na zwiększające się dochody finansowe. Nie tylko takie, których wysokość zapewni comiesięczne pokrywanie niezbędnych kosztów życia, ale przede wszystkim, by życie było coraz łatwiejsze i abyśmy mogli pozwalać sobie na spełnianie naszych materialnych zachcianek i radości. Coroczne wakacje w egzotycznych miejscach, to zaledwie minimum na jakie powinien pozwolić sobie każdy przeciętny obywatel. Całoroczna ciężka praca i żmudne odkładanie jakichś oszczędności, by spełnić to minimum, nie stanowi zbyt optymistycznego pierwiastka nadziei na radość. Wato zatem zastanowić się i przemyśleć, co moglibyśmy zrobić, by zdobyć dodatkowo jakąś szybką kasę. Warto podążać za marzeniami i realizacją zaplanowanych celów, gdyż te pierwsze spełniają się. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Świat współczesny z nieodgadniętymi i nieograniczonymi możliwościami stoi otworem dla tych, którzy wykazują nawet odrobinę chęci i zainteresowania. Któż parę dekad wcześniej pomyślałby, że realne odkrywanie nieznanych kontynentów stanie się naturalną możliwością dla większości z nas. Środki na te cele są w zasięgu ręki.

Zarabiaj na polecaniu!

Zarabiaj na polecaniu!

Gdy zamierzamy coś kupić np. samochód, wpadło nam audi a6 z 2006 rok i akurat nasz kolega takie posiada. Jest to naturalne, że udamy się do niego zaczerpnąć rady. Czy samochód się nie psuje, ile litrów paliwa pali czy jazda nim jest wygodna i jakie są jego ogólne odczucia z jazd. Słowem czy poleca dany model, czy stanowczo odradza. Ktoś kiedyś wpadł na genialny pomysł reklamy własnego produktu. Dał zwykłemu człowiekowi zupełnie za darmo np. dostał na 2 miesiące auto do użytkowania. Zapytacie, ale tak za darmo? Z jednej strony tak z drugiej nie. Już tłumacze gdzie był haczyk, człowiek ten miał za zadanie polecić innym ludziom to auto tak, aby w ciągu tych dwóch miesięcy zostały sprzedane przynajmniej 3 samochody z jego polecenia, wtedy otrzymywał aż 50 procent upustu na ten model. Czy to niegenialne? Takie układy, które łączą dwóch ludzi, w takiej relacji jak wyżej opisana, nazywamy programy partnerski.

Więc jak dokładnie działają programy partnerskie?

Zasada jest bardzo prosta, człowiek, który reklamuje produkty danej firmy nazywany jest ambasadorem. W zamian za polecania produktów otrzymuje zazwyczaj procentowy zysk ze sprzedanych rzeczy.

Jak wygląda praca ambasadora?

Omówię to na przykładzie sprzedaży perfum. Ambasadorkami są zazwyczaj kobiety, bo jak wiemy nie od dziś to właśnie one zużywają więcej perfum niż mężczyźni i mają ich znacznie więcej. Więc ambasador dostaje próbki zapachów, które są dostępne wraz z ich opisem oraz cenami odpowiednio za produkowane wielkości flakonów. Sprzedaż może odbywać się poprzez najzwyklejszą rozmowę bądź w inny myślę, że dużo ciekawszy sposób. Można zorganizować spotkanie u siebie w domu, zaprosić kilkanaście znajomych. Zorganizować zaplecze tak samo próbek, jak i po kilka egzemplarzy gotowych do sprzedania flakonów z perfumami. Słowem trzeba zorganizować pokaz i na nim zachwalać nasz produkt tyle ile się tylko da, oczywiście najlepiej popierając nasze słowa faktami z życia. Dobrą praktyką jest uczestnictwo w kursie, w jaki sposób sprzedać, na rynku jest ich bardzo wiele, wystarczy poszukać w internecie.

Jakie są dostępne na rynku programy partnerskie?

Jest to jeszcze nie tak bardzo rozpowszechniony sposób zarobku w Polsce, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Firmy takie jak Avon, Mary Kay, Vichy swoją sprzedaż opierają głównie na ambasadorach, perfumy te nie występują praktycznie w sklepach.

Programy partnerskie, są natomiast bardzo popularne wśród twórców internetowych. Dla przykładu prowadzimy bloga z recenzjami książek, notujemy około 5 tysięcy odsłon naszego bloga dziennie, czytamy książkę, a następnie piszemy pozycjonujący artykuł na jej temat i na końcu zawieramy link partnerski do księgarni, w której nabyliśmy daną książkę. Jeżeli odpowiednio mocno zachęciliśmy naszego czytelnika i kupi polecaną przez nas książkę z naszego linku partnerskiego, wtedy my otrzymujemy od 5 do 10 procent z kwoty, którą klient zapłacił za książkę. Jest to bardzo ciekawa opcja na zarabianie zwłaszcza z domu.

Innego rodzaju, ale również program partnerski można znaleźć w dziale gier komputerowych. Posiadając sporą liczbę widzów na kanale w serwisie YouTube możemy w ramach promocji, zagrać w daną grę i zostawić w opisie filmu nasz link partnerski do rejestracji. W zależności od warunków, jakie ustaliliśmy z firmą możemy zarobić na tym biznesie całkiem sporo pieniędzy. Oczywiście są pewne warunki do spełnienia, czasem wystarczy założyć sobie konto na platformie, czasem trzeba zagrać w daną grę, czasem nawet osiągnąć odpowiedni poziom, aby osoba polecająca otrzymała jakiekolwiek wynagrodzenie. Kolejną opcją zarobku dla YouTuberów jest polecanie oczywiście za pieniądze sprzętu, na którym tworzą swoje materiały, bądź grają w gry, albo nagrywają. Jeśli kanał ma bardzo duże zasięgi to firma w ramach akcji reklamowej może jeden egzemplarz np. kamery internetowej bądź nowego modelu myszki podarować takiemu twórcy w zamian za pozytywną reklamę na swoim kanale. Nikt nie chce negatywnej oceny nowego produktu.

Kolejnym bardzo popularnym programem partnerskim jest polecenie, strony, na której piszę się artykuły za pieniądze. Strona płaci nam malutki procent, bo jest to od 2 do 5 z każdej zarobionej złotówki przez osobę poleconą. Z jednej osoby nie zarobimy kokosów, ale jak polecimy 1000 osób i każdy dołoży swój grosz to uzbiera się z tego całkiem spora suma.

Czym jest biznes MLM ?

Jest to sposób struktury firmy oraz jej działania. Model ten polega na tworzeniu pod sobą w firmie struktury pracowniczej. Każdy pracownik ma takie samo zadanie jak osoba, która go poleciła do firmy z małą różnicą, osoby, które znajdują się najwyżej w strukturze otrzymują określony z góry procent z zarobków, jakie wygenerowali ludzie znajdujący się pod nimi w strukturze. Biznes MLM to taki globalny i udoskonalony program partnerski. Jeśli w firmie zgromadzimy pod sobą odpowiednią ilość osób firma czasem nagradza nas dodatkowymi pieniędzmi.

Podsumowując, programy partnerskie to bardzo innowacyjny sposób na zarobek, w Polsce jeszcze nie tak bardzo popularny, jak w innych krajach Europy, niemniej jednak warty uwagi każdego, a zwłaszcza twórców internetowych.

Jak zarobić mieszkając na wsi?

Jak zarobić mieszkając na wsi?

Mieszkanie na wsi ma swoje uroki, ale i wady. Do tych pierwszych zalicza się czyste powietrze, przestrzeń, bliskość natury i często własny domek zamiast mieszkania w bloku z szansą na uciążliwych sąsiadów za stosunkowo cienką ścianą. A wady? Czasem ze wsi wszędzie jest daleko – do sklepu, urzędu, lekarza i – oczywiście – do pracy. Nie przez każdą wieś przejeżdżają autobusy lub busy, którymi można do miasta dojechać. I – w końcu – nie każdy dorosły członek danej rodziny mieszkającej na wsi ma czynne prawo jazdy i posiada samochód do własnej dyspozycji. I dlatego wiele osób mieszkających na wsi ma poważny problem ze znalezieniem pracy stacjonarnej i to na umowę o pracę. Nie każdy pracodawca zgadza się, aby część jego podwładnych świadczyła pracę z domu. A jeśli ktoś zaczyna szukać pracy zdalnej, zazwyczaj okazuje się, że może liczyć – w najlepszym razie – na umowę zlecenie. Nie każdemu to odpowiada. Chodzi bowiem o składki na ubezpieczenie społeczne – czyli to, co później składa się na naszą emeryturę – oraz na ubezpieczenie zdrowotne. A skoro umowy zlecenia są tu niemal rarytasem, oznacza to, że częstsze są umowy o dzieło, które zabezpieczają jedynie sprawną współpracę i później zapłatę za wykonaną pracę. Co wiec w takiej sytuacji zrobić? Wiele osób myśli o założeniu własnej firmy i prowadzeniu z jej w domowym zaciszu. Potrzebny jest jednak dobry, trafiony pomysł na mały biznes na wsi. A skąd taki pomysł wziąć? Wszystko wygląda dość prosto, kiedy o firmie mówi się najpierw tylko teoretycznie. Czasem to właśnie wymyślenie, na czym będzie własna działalność polegać jest jedną z najtrudniejszych rzeczy na początku. Skąd jednak wziąć taki pomysł? Przyda się własny research oraz pomoc doradcy zawodowego – np. w najbliższym urzędzie pracy. Warto poczytać, czym zajmują się ludzie mieszkający na wsi, ale prowadzący na własną działalność. Kolejna sprawa to to, jakie mogą być zapotrzebowania na lokalnym rynku. Jeśli nie będzie to dobry pomysł, bo z takiej działalności nie będzie się można utrzymać, trzeba będzie pomyśleć o działaniach innego typu. Można zająć się tym, co można by było wykonywać na umowach zleceniach lub o dzieło przez Internet, jednak na własny rachunek. O co chodzi? Choćby o pisanie różnych tekstów, zarabianiu na blogu, projektowaniu i wykonywaniu stron internetowych, różnych zleceniach marketingowych itd. Opcji jest sporo i czasem warto pomyśleć o tym, aby działalność nie szła tylko jednym konkretnym torem. Choć oczywiście ważne jest, aby znać się na tym, co się chce robić w celach zarobkowych. Czasem dana osoba praktykowała już dane czynności wcześniej projektowała i wykonywała różne grafiki. Przyda się to do portfolio lub jako przykłady umiejętności danej osoby. Dla osoby piszącej może to być dotychczasowy blog pisany w celach prywatnych.
Dobry pomysł na mały biznes na wsi czasem wiąże się z tym, co można robić na wsi – np. z uprawą konkretnych roślin: kwiatów, warzyw i owoców. A co z tak modnymi produktami ekologicznymi? Wieś to niezłe miejsce dla takiej działalności. Jeśli ktoś ma na to warunki, może pomyśleć o campingu lub małej agroturystyce. Zaczynając myśleć o własnej firmie prowadzonej na wsi, trzeba najpierw ustalić swoje możliwości i to, czym się dysponuje na początek. Chodzi bowiem o to, aby ograniczyć wydatki związane z początkiem działalności. Nawet jeśli dostanie się na ten cel dotację z urzędy pracy, warto mieć te pieniądze na coś, czego faktycznie brakuje na początku.
Jeśli trudno wpaść na jakikolwiek pomysł, warto zapytać o to i owo doradcę zawodowego. Żaden początkujący właściciel firmy nie wie wiedział wszystkiego na początku. O ile wszelkie przepisy i to, co trzeba załatwić rozpoczynając swoją działalność, jest dostępne w sieci, tak jeśli chodzi o rodzaj i przedmiot działalności, tu trudno określić, co się sprawdzi w danej sytuacji i lokalizacji. Czasem konkretne osoba nie korzysta z różnych usług, które są jednak popularne i potrzebne wielu innym osobom. Chodzi o to, aby spojrzeć na świat oczami innych ludzi, poprzez ich potencjalne potrzeby. W ten sposób już wiele osób znalazło pomysł na mały biznes na wsi. Ilu się udało? Trudno powiedzieć. Chodzi o konsekwencję w działaniu, cierpliwość i wiarę, że to co się robi, czy będzie robiło, będzie miało sens od samego początku. Warto czasem pójść za modą – np. na produkty ekologiczne, spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, amatorskie uprawianie sportu – np. jazda na rowerze. to zaledwie mała cząstka tego, na co można odpowiedzieć mieszkając i chcąc działać na wsi i ze wsi. Może wynajem rowerów, jeśli mieszka się w okolicy, gdzie można pojeździć? Może zapewnienie noclegów osobom, które chcą tu przyjechać na kilka dni? Możliwości jest sporo i czasem można połączyć 2-3, żeby móc działać przez okrągły rok i zarabiać regularnie. Wieś daje różne możliwości, trzeba tylko je dostrzec i pogodzić z oczekiwaniami potencjalnych odbiorców swoich produktów, czy też usług. Tendencje zmieniają się przez cały czas, dlatego trzeba być też otwartym na zmiany, elastycznym.

Atrakcyjne studia na analityce medycznej

Atrakcyjne studia na analityce medycznej

Wybór odpowiedniego kierunku studiów z pewnością nie jest łatwym zadaniem. Co roku maturzyści stoją przed trudnym wyborem. Dużą popularnością cieszą się studia humanistyczne oraz kierunki medyczne. Pedagogika i psychologia przyciągają wielu kandydatów. Na uczelniach medycznych najbardziej oblegane są medycyna oraz farmacja. Warto jednak przyjrzeć się również innym kierunkom studiów. Dużą popularnością cieszą się również fizjoterapia oraz analityka medyczna.

Wiele osób zastanawia się nad wyborem odpowiedniego dla siebie kierunku studiów. Biorą przy tym pod uwagę rozmaite kryteria. Przede wszystkim kandydaci na studia zwracają coraz większą uwagę na możliwości pracy po danym kierunku. Warto jednak brać również pod uwagę swoje zainteresowania oraz zdolności. Uczelnie medyczne każdego roku przyciągają wielu kandydatów. Najlepsze uczelnie w całej Polsce nie muszą narzekać na barak zainteresowania. Przede wszystkim przyszli studenci składają papiery na medycynę i farmację. Często się zdarza, że nie dostają się na upragniony kierunek za pierwszym razem. Na szczęście istnieje możliwość poprawienia wyników matury. Zawsze można zdawać na studia za rok. Pośród wielu kierunków na uczelniach medycznych znajduje się analityka medyczna Studia na tym kierunku z pewnością nie należą do łatwych. Kandydaci na studia mogą się spodziewać obszernych zagadnień z zakresu chemii oraz biofizyki. Co można robić po analityce medycznej? Absolwenci tego kierunku studiów często znajdują pracę w laboratoriach, szpitalach i innych placówkach medycznych. Są przygotowani teoretycznie i praktycznie do przeprowadzania badań laboratoryjnych. Analityk medyczny zbada między innymi krew pacjenta i dokona całościowej analizy pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. A zatem absolwent analityki medycznej jest wstanie zbadać pod kątem chemicznym skład płynów ustrojowych. Z całą pewnością analityk medyczny musi posiadać ogólną wiedzę medyczną. Powinien także bez większych problemów posługiwać się urządzeniami pomiarowymi w laboratorium. Praca w laboratorium medycznym z pewnością jest odpowiedzialnym zajęciem. Trzeba dbać o to, żeby badania były przeprowadzane w sposób dokładny i rzetelny. Od tego często zależy zdrowie pacjenta. Analityk medyczny musi również dbać o bezpieczeństwo. Nie może narazić się na bezpośredni kontakt z materiałem biologicznym. Nigdy bowiem nie wiadomo, czym może być zarażony pacjent, którego krew, mocz lub inne płyny ustrojowe oddano do badania. A zatem studia na analityce medycznej obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z chemią analityczną i organiczną. Przyszli absolwenci muszą także poznać zagadnienia dotyczące organizmu człowieka. Studia na analityce medycznej trwają zazwyczaj pięć lat. Na koniec absolwent analityki medycznej uzyskuje tytuł magistra. Potem może szukać stażu lub pracy w laboratorium szpitalnym lub prywatnym. Z całą pewnością zawód analityka medycznego jest potrzebny. Praca w laboratorium wiąże się z koniecznością obsługi skomplikowanych urządzeń pomiarowych oraz badawczych. Analitycy medyczni często mają kontakt z różnymi odczynnikami. Niekiedy mają kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi. Dlatego też analitycy medyczni często pracują w mniejszym wymiarze godzin. Powinni też co jakiś czas badać się pod kątem wystąpienia różnych chorób. W niektórych placówkach zdrowotnych analitycy medyczni osobiście pobierają materiał do badania. Materiał do badania powinien zostać pobrany w sposób prawidłowy, w przeciwnym razie wyniki badania mogą być zafałszowane. Warto podkreślić z całą mocą, że pobrany materiał powinien być w odpowiedni sposób oznaczony. W przeciwnym razie może dojść do fatalnej w skutkach pomyłki. Na szczęście to się zdarza coraz rzadziej. Nowoczesne laboratoria medyczne dysponują coraz lepszą aparaturą, która daje dokładniejsze wyniki. W laboratoriach medycznych przeprowadza się między innymi badania morfologiczne krwi, oznacza się grupy krwi oraz dokonuje analizy moczu i kału. W niektórych laboratoriach medycznych bada się również płyn mózgowo-rdzeniowy. Laboratoria medyczne przyjmują również często wycinki narządów, które muszą zbadać pod kątem występowania komórek nowotworowych. W przypadku wycięcia guza nowotworowego trzeba również zbadać jego charakter. Pracownicy laboratorium są w stanie stwierdzić, czy guz ma charakter łagodny, czy też złośliwy. Jest to bardzo ważna informacja dla lekarza, który na jej podstawie zastosuje odpowiednie leczenie. Niekiedy konieczne jest również zbadanie spermy. Ma to duże znaczenie w przypadku leczenia niepłodności. Jak zatem widać, praca analityka medycznego obejmuje wiele rozmaitych kwestii.

Analityka medyczna cieszy się zdecydowanie mniejszą popularnością niż medycyna. Jednak warto podkreślić, że absolwenci analityki medycznej mogą liczyć na w miarę pewną prace. Na tym kierunku z pewnością dobrze się odnajdą osoby, które lubią chemię i maja umysł analityczny. Analitycy medyczni rzadko kiedy mają bezpośredni kontakt z pacjentami. Ich praca jest jednak bardzo ważna.

Masażysta

Masażysta

Masażysta to zawód, można powiedzieć, dość luksusowy. Praca masażysty polega na dbaniu o dobrą formę mięśni klienta, a także o jego nastrój relaks. Masażystą może zostać w zasadzie każdy, jeśli tylko tego chce. Może w tym celu skończyć studia na kierunku fizjoterapii, na których nauczy się wszystkich technik masażu. Jednak, aby zostać dobrym masażystą, trzeba się tym naprawdę interesować i żyć tym tematem. Praca masażysta nie jest bowiem łatwa i przyjemna, choć z pozoru może się taka wydawać. Przecież to tylko odpowiednie wpływanie swoimi rękoma na ciało drugiej osoby w ten sposób, aby ta poczuła się zrelaksowana, a jej mięśnie wypoczęły. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Żeby podjąć praca masażysta, trzeba mieć bardzo szeroką wiedzę z zakresu biologii. Przede wszystkim chodzi tutaj o funkcjonowanie mięśni. Dobry masażysta zdaje sobie natomiast sprawę, że będzie musiał się uczyć praktycznie przez cały okres swojej kariery. Tak własnie wygląda praca masażysta. Ciągła nauka i doskonalenie się oraz zdobywanie wiedzy na temat ludzkich mięśni i możliwości wsparcia ich regeneracji. Tego nigdy dosyć w tym zawodzie. Wiemy już, jak trudna potrafi być praca masażysta. Pojawia się tutaj pytanie, które nurtuje każdego, kogo interesuje praca masażysta. Ile można na tym zarobić? Cóż, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wiadomo, że im lepszy masażysta tym więcej będzie on w stanie przyciągnąć klientów. A więcej klientów, to oczywiście większe zarobki. Wielu masażystów pracuje na co dzień w klinikach, a oprócz tego dorabia świadcząc usługi po godzinach w domu lub na telefon. Pracując w ten sposób jako masażysta można zarobić całkiem niezłą miesięczną pensję. Jednak, jak już wcześniej zostało wspomniane, trzeba pamiętać o tym, że praca masażysta wcale nie jest łatwa. Do masażysty z pełnym zaufaniem zwracają się ludzie z nierzadko bardzo poważnymi kłopotami mięśniowymi. Liczą oni na fachową pomoc, radę, które pomogą im w pozbyciu się problemu oraz uniknięciu podobnych przypadków w przyszłości. Tylko dobrze wykształcony i ciągle doskonalący się w swoim fachu masażysta, może to robić naprawdę dobrze. Trzeba natomiast podkreślić, że rynek potrzebuje dobrych masażystów. Co rusz przecież zwykłym ludziom zdarzają się problemy mięśniowe, które trzeba zwalczyć, ale samemu jest to niezwykle trudne. Podobnie jest w sporcie, gdzie masażystów nigdy za wiele. W każdym sporcie, w każdym sztabie szkoleniowym potrzebni są masażyści. To oni dbają o sportowców w czasie zawodów, jak i w przerwie pomiędzy nimi. Dzięki ich zabiegom mięśnie sportowców mają być zrelaksowane i wypoczęte pomiędzy zawodami, tak aby w czasie zawodów były w każdej chwili gotowe do działania. Wydaje się, że w świecie sportu jest największy popyt na specjalistów w zakresie masażu, ale też ,że tam praca masażysta jest zdecydowanie najtrudniejsza. Musi on bowiem jeździć po świecie ze swoim sztabem, nawet jeśli ma pracę w jednym miejscu, to ze sportowcami każdy dzień przynosi mu kolejne ciężkie wyzwania zawodowe. Szczególnie chodzi tutaj o kwestie walki z kontuzjami mięśniowymi wśród sportowców, które zdarzają przecież bardzo często. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że kontuzje mięśniowe wśród sportowców to codzienność. Wtedy potrzeba właśnie osoby, który zadba o odpowiednią regenerację mięśni, przyspieszy ich leczenie, a także podpowie pacjentowi co robić, aby doprowadzić mięśnie do stanu sprzed kontuzji. Praca masażysta obejmuje naprawdę szeroki zakres wiedzy, którą musi on opanować. Inaczej może być trudno mu wykonywać swoje zadania prawidłowo. A chodzi przecież o zdrowie lub relaks innych ludzi, a więc coś niezwykle ważnego. Podsumowując praca masażysta kusi zarobkami, ale trzeba sobie zdawać sprawę ze skali obowiązków, z jakimi masażysta się spotyka. Bierze on odpowiedzialność za zdrowie pacjentów, którzy w pełni mu ufają i poddają się jego zabiegom bez słowa sprzeciwu. Dlatego masażysta musi mieć w głowie masę potrzebnej wiedzy, którą stale musi pogłębiać, a także chęci do stałego doskonalenia się w swoim fachu. Cały czas wiedz ludzkości na temat funkcjonowanie ludzkiego ciała, a w tym także mięśni ewoluuje, a więc nie wolno stanąć w miejscu. Masażysta powinien prawdziwie żyć tym co robi, aby zawsze być na czasie z trendami w jego pracy. Być może dziedzina ta nie rozwija się w bardzo dużym tempie, ale mimo wszystko zgłębianie tajników masażu przez masażystę jest po prostu konieczne. Praca masażysta może być zatem bardzo dobrze płatna, ale niekoniecznie przyjemna. O tym trzeba zawsze pamiętać, myśląc lub nawet decydując się taką karierę zawodową. Nie można oczywiście sądzić, że zawód masażysty jest trudny do tego stopnia, że aż dużo trudniejszy od każdego innego. Jeżeli ktoś interesuje się masażem i naprawdę chce to robić, to wszelkie trudności będą niczym. Praca masażysta to zajęcie naprawdę warte uwagi dla każdego kto interesuje się biologią, sportem, leczeniem, dbaniem o innych. To wszystko może połączyć w jednym zawodzie, przy okazji dobrze zarabiając.

Najlepsze kredyty gotówkowe

Najlepsze kredyty gotówkowe

Gdzie można dostać najlepsze kredyty gotówkowe? Oczywiście, w dobrych bankach! To najbardziej pewne instytucje finansowe, ale niestety potrafią być nawet bardzo kosztowne. Dlatego też wielu ludzi długo zastanawia się nad wzięciem pożyczki. Nawet najlepsze kredyty gotówkowe nie należą do najtańszych rozwiązań.
Klienci banków decydują się na pożyczkę z bardzo różnych powodów. Bardzo często jest tak, że mają kłopoty finansowe i kredyt jest im niezbędny, aby spłacić wszystkie pilne zobowiązania. Niestety okazuje się, tak bardzo wielu ludzi ma problemy z płynnością finansową! W takiej sytuacji, chcą się jak najszybciej dowiedzieć, jakie są najlepsze kredyty gotówkowe i co zrobić, aby otrzymać taki kredyt.
Mimo że społeczeństwo się bogaci i ludzie mają coraz więcej pieniędzy, nadal jest sporo osób, które nie zarabiają wystarczająco dużo i mają kłopoty ze spłacaniem na bieżąco wszystkich rachunków. Aby poprawić swoją trudną sytuację, niektórych ludzi zaczynają interesować najlepsze kredyty gotówkowe. Czasami rzeczywiście pożyczka może się okazać najlepszym rozwiązaniem. Szczególnie w sytuacji, kiedy klient ma pilne zobowiązania i długi, które musi w krótkim czasie spłacić.
Niestety,często jest też tak, że ludzie biorą pożyczkę gotówkową zupełnie bez zastanowienia, ponieważ chcą sobie sprawić przyjemność i kupić jakiś kosztowny przedmiot. Trzeba jednak zawsze pamiętać o tym, że nawet najlepsze kredyty gotówkowe oznaczają dodatkowe koszty i comiesięczne raty, od których nie da się uciec. Wielu klientów ma duże trudności z terminowym spłacaniem rat kredytu. Szczególnie wtedy, jeśli wzięli pożyczkę na dużą kwotę! Może się okazać, że raty przewyższają ich możliwości. Dzieje się tak często w przypadku, jeśli klient zdecydował się na pożyczkę pozabankową.
Różnego rodzaju prywatne instytucje finansowe oferują rzekomo najlepsze kredyty gotówkowe i nie wymagają od klientów żadnych zaświadczeń o dochodach. Dlatego też wiele osób bez zastanowienia decyduje się na pożyczkę pozabankową. Niestety, w takim przypadku trzeba być szczególnie ostrożnym! Tego rodzaju firmy nie zawsze są godne zaufania i może się zdarzyć, że raty okażą się wyższe, niż początkowo miały być. Dlatego też najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty wiarygodnego, powszechnie znanego banku.
Najlepsze kredyty gotówkowe nie tak łatwo jest otrzymać. Najprościej będzie w przypadku niewielkich kwot, na przykład pożyczki wynoszącej około 20 tysięcy złotych. Gorzej, jeśli klient stara się o kredyt w kwocie 100 tysięcy złotych lub też znacznie więcej. W takim przypadku, bank będzie musiał dokładnie zweryfikować jego zdolność kredytową i podjąć decyzję, czy zaakceptować wniosek o najlepsze kredyty gotówkowe.
Jest wielu ludzi, którzy nie wiedzą, do której instytucji finansowej najlepiej jest się udać w celu wzięcia korzystnej pożyczki. Aby się tego dowiedzieć, warto jest porównać ze sobą oferty wszystkich banków, które funkcjonują w naszym kraju. Nie jest to jednak wcale takie proste! Skąd klienci mają wiedzieć, gdzie można otrzymać najlepsze kredyty gotówkowe? Porównanie ze sobą wszystkich banków może przecież zająć mnóstwo czasu, a mało kto ma dużo czasu wolnego. Na szczęście, istnieją sposoby na szybkie zapoznanie się z najbardziej korzystnymi ofertami.
Klienci których interesują wyłącznie najlepsze kredyty gotówkowe, mogą udać się do doradcy kredytowego, który najlepiej zna się na wszystkich ofertach bankowych. Taka osoba może świetnie doradzić każdemu klientowi. Korzystanie z pomocy doradcy kredytowego może okazać się bardzo przydatne i pomoże zaoszczędzić na comiesięcznych ratach. Doradca podpowie, jakie są najlepsze kredyty gotówkowe i gdzie należy się udać, aby otrzymać pożyczkę na korzystnych warunkach.
Wielu ludziom zależy na tym, żeby oszczędzić jak najwięcej. Dlatego też szukają takiej pożyczki, która oferuje najniższe oprocentowanie. Wśród licznych ofert trudno jest znaleźć najlepsze kredyty gotówkowe! Jest jeszcze inne, sprytne rozwiązanie dla wszystkich osób zainteresowanych kredytem. Mogą one skorzystać z błyskawicznej porównywarki, dostępnej w internecie. Każdy może bez trudu skorzystać z tej metody! Wystarczy, że ma dostęp do internetu i dzięki temu może szybko znaleźć najlepsze kredyty gotówkowe.
Porównywarka internetowa powinna być całkowicie darmowa, ale trzeba być ostrożnym, gdyż czasami nieświadomie można zgłosić chęć do wzięcia pożyczki, klikając przypadkowo na konkretną ofertę bankową.
Każdy z chęcią dowiedziałby się, jakie są najlepsze kredyty gotówkowe dostępne na polskim rynku. Który bank oferuje korzystne warunki dla swoich klientów? Aby się o tym przekonać, ludzie poszukują informacji na temat pożyczek w różnych źródłach, między innymi w internecie, a także wśród swoich znajomych. To rozsądne rozwiązanie, gdyż dzięki temu mogą zdobyć szeroką wiedzę na temat pożyczek w różnych bankach i przekonać się, gdzie dostępne są najlepsze kredyty gotówkowe. Dzięki zachowaniu rozsądku, można czasami nawet zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Powody, dla których warto wybrać się na studia psychologiczne

Powody, dla których warto wybrać się na studia psychologiczne

Samo studiowanie ma równie wielu swoich zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Choćby nie wiem jak bardzo ci drudzy starali się udowodnić swoje racje, nikt nie mógłby ostatecznie stwierdzić, że nie opłaca się studiować. Oczywiście wybranie kierunków bez przyszłości będzie gwoździem do trumny, przez który młody człowiek do końca swoich dni uzna kontynuowanie edukacji za czystą głupotę. Tuż po zdaniu wszystkich egzaminów maturalnych, a nawet jeszcze wcześniej – na etapie kształcenia się w liceum lub technikum – należy więc zastanowić się poważnie nad swoją przyszłością i pomyśleć o tym, co rzeczywiście chciałoby się robić. Kierunek studiów nie powinien być zresztą dopasowany tylko i wyłącznie do aktualnych umiejętności, preferencji czy zainteresowań młodego człowieka. Wiele osób wykonuje takie prace, które w żadnym stopniu ich nie fascynują, a mimo wszystko czerpią one z nich pewną satysfakcję – bo uzyskują dzięki nim pieniądze, które pozwalają im na rozwijanie innych sfer życiowych. Czy zatem taką szansę dadzą młodym ludziom studia psychologiczne? Wiele osób krytykuje je za dostarczanie zupełnie teoretycznej wiedzy, którą tak naprawdę można by było pozyskać ze źródeł internetowych czy zwykłych książek. Sami absolwenci takich studiów przyznają jednak, że nie żałują swojej decyzji dotyczącej kształcenia, podejmowanej nieraz w bardzo młodym wieku. Z kilku kluczowych powodów na takie studia warto się wybrać.

Przeważnie to młodym osobom nauka kojarzy się z odwieczną męczarnią i bezustannym wkuwaniu głupich formułek na pamięć. Tak to wygląda w szkole podstawowej i w większości szkół ogólnokształcących. Wszyscy uczniowie kierują się zasadą ZZZ – zdać, zakuć i zapomnieć. Na studiach wygląda to jednak nieco inaczej. Człowiek może uczyć się rzeczy, które naprawdę go interesują i które przydają mu się później, gdy rozpoczyna on już swoją prawdziwą pracę i wkracza w dorosłe życie. Niektóre kierunki są jednak tak żmudne, a można nawet powiedzieć, że nudne, iż trudno wytrzymać na nich dłużej niż jeden rok. Kluczem do sukcesu okazuje się wybór interesującego kierunku, a psychologia na pewno takim się okaże. To studiujące ją osoby tak naprawdę uczą się samego życia. Podczas zajęć mogą kojarzyć różne fakty z sytuacjami, w których sami się kiedyś znaleźli lub wydarzeniami, z którymi zmierzyli się podczas czytania filmów bądź oglądania książek. Takie kojarzenie pozwala na szybszą i przyjemniejszą naukę. Sprawia też, że studia przestają być męczące, bo pozwalają spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy i zachęcają studentów do dalszego ingerowania we własne i cudze życie – chociażby tylko teoretycznego.

Studia psychologiczne nie są też, jak to wiele osób twierdzi, studiami bez przyszłości. Można śmiało powiedzieć, że jest wręcz przeciwnie. Psycholodzy po studiach mogą obejmować stanowiska nawet w tych firmach i zakładach, które teoretycznie z samą psychologią niewiele mają wspólnego. Zdobywają pracę w szpitalach, szkołach, a nawet w przedszkolach – w placówkach edukacyjnych pełnią rolę zastępców dla normalnych pedagogów lub mogą współpracować razem z nimi. Psychologia jest taką dziedziną, która ściśle łączy się z niemalże wszystkimi innymi branżami. Dotyczy wszystkich pracowników i zyskuje coraz większą wartość wraz z zachodzącym teraz rozwojem świata. Szybki tryb życia, do którego wszyscy próbują się dostosować, prowadzi do niemalże plagi zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości. Nieleczone rujnują ludzkie życie, a czasem po prostu nie pozwalają na pełne skupienie się na pracy. Sami właściciele firm i korporacji nieraz starają się temu przeciwdziałać i w tym celu opłacają leczenie terapeutyczne swoich pracowników. Można więc powiedzieć, że taki psycholog jest w stanie pomóc każdemu. Każdy ma przecież jakieś swoje problemy, tylko nie zawsze chce o nich mówić bliskim bądź znajomym.

Studia psychologiczne umożliwiają również samorozwój. Człowiek może odkryć na nich samego siebie, zapoznać się ze swoją własną osobowością oraz wrodzonymi cechami. Dowiaduje się, kim właściwie jest. Doszukuje się w sobie różnych cech, by potem ewentualnie je zmieniać i pracować nad swoim charakterem, kształtując go z pomocą różnych technik. Coś w tym jest, że na psychologię najczęściej udają się te osoby, które same mają problemy ze swoją psychiką. Nieraz nie potrafią znaleźć dla siebie ratunku, dlatego postanawiają zdobyć tą wiedzę teoretyczną, którą mogliby potem wykorzystać w praktyce. A znajomość własnej psychiki zdecydowanie przydaje się w życiu. Na studiach psychologicznych uczniowie odkrywają też przeróżne techniki i metody radzenia sobie ze stresem, gorszym nastrojem czy brakiem motywacji. Uczą się szybkiego redukowania napięcia i poznają wszelakie techniki rozluźniające. Samodzielnie wykorzystują je potem w praktyce i w ten sposób dbają o swój własny stan psychiczny. A psycholog, który chce dobrze pomagać swoim pacjentom, nie może mieć żadnych problemów ze swoją psychiką. To nimi powinien zająć się w pierwszej kolejności, mając do tego odpowiednie narzędzia.