Emerytury w Polsce

Jednym z tych elementów, który według wielu specjalistów ekonomicznych, a także wśród polityków oraz wśród samego społeczeństwa wymaga zdecydowanej debaty społecznej, jest kwestia emerytur. Obecny system, w którym główną rolę odgrywa zakład ubezpieczeń społecznych, jawi się sporej części osób jako niewydolny i wymagający szybkiej oraz dogłębnej zmiany. Polska emerytura wypłacana jest przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Emerytura nie jest obowiązkowa. Każdy ma natomiast do niej prawo, a coraz częściej traktowana jest jako przywilej. System emerytalny składa się z trzech filarów. Umowa pokoleniowa lub też solidarnościowa – tak interpretuje się pierwszy filar emerytalny. Jest to tzw. system repartycyjny. Składki, które otrzymują osoby przebywające na emeryturach, stanowią pieniądze pobrane ze składek ludzi, którzy pracują obecnie. To właśnie ten filar jest zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który opiera się o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Drugi filar jest oparty przez Otwarty Fundusz Emerytalny. Geneza Otwartych Funduszy Emerytalnych sięga 1999 roku, ale w 2013 roku poddano jej gruntownej reformie. Była ona interpretowana jako zła i przyczyniła się do wielu konfliktowych nastrojów w społeczeństwie. Na drugi filar w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych przypadają dokładnie dwie opłaty – opłata za zarządzanie, która jest pobierana z aktywów funduszu wprost proporcjonalnie do tego, co jest zgromadzone na koncie, czy też opłata od składki, która jest pobierana ze składek, które wpłaca się do funduszu. Ponadto w systemie emerytalnym znajduje się także trzeci filar. Obejmuje on wiele kwestii – m.in. pracownicze programy emerytalne, pracownicze plany kapitałowe, indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne zabezpieczenia konta emerytalnego. Również dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę traktuje się jako trzeci filar. Wiele podmiotów wskazuje właśnie trzeci filar jako ten najważniejszy i najlepszy sposób na zapewnienie sobie emerytury. Dzięki indywidualnym koncie emerytalnym można gromadzić w łatwy sposób i przyjemny środków na dodatkową emeryturę. Ten sposób oszczędzania na emeryturę daje wiele różnych możliwości. Jest bowiem możliwość założenia lokaty bankowej, inwestycji także w ubezpieczenia kapitałowe, fundusze inwestycyjne, czy po inwestowanie na giełdzie. Dochody, które uzyskuje się z tytułu oszczędzania środków w ramach indywidualnego konta emerytalnego, są zwolnione z opłacania zryczałtowanego podatku Belki od dochodów kapitałowych, który wynosi 19%. Żeby jednak być zwolnionym z tych opłat, trzeba spełnić określone warunki – np. wypłatę dokonać po osiągnięciu sześćdziesiątego roku życia, czy też po uzyskaniu uprawnień emerytalnych wraz z ukończeniem pięćdziesiątego piątego roku życia. Do popularnych form oszczędzania należą pracownicze programy emerytalne. Jest to zorganizowana forma grupowego oszczędzania na emeryturę. Pracodawca ma za zadanie przekazać składki wypracowane i naliczane w ramach danego programu przez pracowników, do odpowiedniego organu, który zajmuje się rozliczaniem emerytur, gromadzi środki i sprawnie nimi zarządza. Jest to umowa zbiorcza określająca zobowiązania, które mają wobec siebie pracownicy i pracodawca w ramach tego programu. Mamy też różne typy emerytur w Polsce. Jest to emerytura indywidualna, czyli najbardziej podstawowa emerytura, która jest wypłacana automatycznie ze względu na składki, które wpłacało się w trakcie pracy. Jest także opcja indywidualnej emerytury z gwarantowanym okresem płatności, która gwarantuje otrzymanie świadczeń emerytalnych w określonym terminie. Inne typy emerytur to np. emerytura małżeńska. Wiąże się ona z tym, że w przypadku śmierci jednego z małżonków, nie może ona być niższa niż sześćdziesiąt procent emerytury, którą wcześniej otrzymywało obydwoje małżonków. Małżeńska emerytura także ma opcję wypłacania z gwarantowanym okresem płatności. Oznacza to, że po śmierci małżonków można ją przekazać innej osobie, która będzie taką emeryturę otrzymywać. Jest też i emerytura pomostowa, która dotyczy czasu między zakończeniem pracy i osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy jednak ona tylko poszczególnych grup zawodów, które charakteryzują się wyjątkowo trudnym warunkami pracy. Kolejną kwestią jest też wiek, w którym przechodzi się na emeryturę. Jest to kolejna bardzo sporna kwestia. Wiele osób argumentuje za obniżeniem wieku emerytalnego, mając na względzie pogarszającą się kondycję fizyczną i psychiczną starszych osób, inni z kolei mówią, że przy obecnym systemie, trzeba wiek emerytalny wydłużać, aby móc opłacić wszystkie emerytury dla kolejnych osób w najbliższych latach. Kwestią sporną jest też wiek emerytalny dla poszczególnych płci. Obecnie wiek emerytalny kobiet wynosi 65 lat i jest on niższy niż wiek emerytalny mężczyzn, który wynosi 67 lat. Coraz częściej słychać jednak głosy o konieczności wyrównania wieku emerytalnego, także z tego powodu, że kobiety żyją średnio statystycznie dłużej od mężczyzn. Tę równość można zauważyć w takich krajach, jak Norwegia i Wielka Brytania, swoją drogą w krajach o najwyższym wieku emerytalnym, który dla obydwu płci wynosi odpowiednio – 67 lat w Norwegii i 68 lat w Wielkiej Brytanii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here