Kredyt preferencyjny

Kredyt preferencyjny jest kredytem, w jakim część wydatków ponosi za kredytobiorcę Skarb Państwa. Takie dofinansowanie dostępne jest zatem jedynie w sytuacjach istotnych ze względu na ważny problem publiczny, np. program „Rodzina na swoim” umożliwiający otrzymać dofinansowanie kosztów kredytu mieszkaniowego czy program „Pierwszy Biznes” wspierający aktywizację zawodową osób niepracujących do 25 roku życia. Kredyty preferencyjne dostępne są również w formie kredytów dla rolnictwa czy kredytów klęskowych.

Preferencyjny kredyt studencki
Kredyt preferencyjny dla studentów wyróżnia się niezwykle małym oprocentowaniem i dobrymi warunkami zapłaty. Odsetki stanowią połowę stopy redyskontowej NBP, w połowie 2018 r. wynosiły 0,87 proc. rocznie. Ponadto przez cały czas spłaty państwo płaci odsetki od zadłużenia.

Kredyt preferencyjny wypłacany jest w miesięcznych transzach. Reguła zapłaty jest następująca – liczba rat to dwukrotność liczby wypłat. Gdy student otrzymywał wypłaty przez 60 miesięcy, to płaci zadłużenie w 120 ratach. Ponadto w pierwszych 2 latach po skończeniu studiów nie należy w ogóle płacić rat. Karencja służy ułatwieniu startu w dorosłe życie.

O preferencyjny kredyt studencki można starać się w czterech bankach (PKO BP, Bank Pekao, SGB, Bank BPS). Gdy kredytobiorca wykaże się dobrymi wynikami w nauce, więc odnajdzie się w 1 proc. najlepszych absolwentów, dług jest umorzony. Dla osób, jakie trafiły do najlepszych 5 oraz 10 proc. zaplanowano odpowiednio zmniejszenie 35 proc. oraz 20 proc. zadłużenia.

Kredyty preferencyjne dla rolników
Rolnicy mogą skorzystać z ulgowych kredytów dofinansowanych przez Agencję Restrukturyzacji oraz Modernizacji Rolnictwa. Preferencje polegają bądź na dopłacie do kapitału, więc zapłacie części zobowiązania, lub na dopłacie do odsetek (zmniejszeniu części odsetkowej raty).

Kredyt na zakup ziemi rolnej oraz rozpoczęcie działalności rolniczej jest preferencyjnym kredytem inwestycyjnym. Wymagany jest wkład własny sięgający co najmniej 10 proc. wartości ziemi. Agencja płaci do 60 proc. kwoty kredytu, nie więcej jednakże aniżeli równoważność 20 tys. euro. Pierwsza dopłata pomocy ma miejsce po zakończeniu inwestycji, natomiast kolejna – po 5 latach od zatwierdzenia umowy kredytu.

Specyficzną formą kredytów preferencyjnych dla rolników są kredyty klęskowe. Są one dedykowane na odtworzenie majątku trwałego po powodziach, suszach oraz pozostałych szkodach. Agencja spłaca część naliczanych przez bank odsetek. Dokładna wielkość pomocy zależy od m.in. posiadania ubezpieczenia i rodzaju linii kredytowej.

Kredyty preferencyjne inwestycyjne z dopłatą do odsetek mogą być także dedykowane na cele inwestycyjne. Agencja pokrywa część odsetek naliczanych przez bank. Identycznie jak w wypadku kredytów klęskowych warunki uzależnione są od rodzaju kredytu preferencyjnego.

Dystrybucją kredytów preferencyjnych dla rolników zajmują się niektóre banki – w tym banki spółdzielcze należące do zrzeszeń BPS oraz SGB.

Kredyt preferencyjny dla młodych
Inną bardzo atrakcyjną metodą kredytów preferencyjnych są te oferowane w ramach projektu „Mieszkanie dla młodych” (będącego odnowioną formą „Rodziny na swoim” połączonego z zakupem pierwszego mieszkania. W owym wypadku dofinansowanie nie dotyczy samego kredytu, lecz – wkładu własnego, jakiego młodym osobom częściej bardziej brakuje aniżeli wystarczająco dużych dochodów. Tradycyjnie także, żeby móc z niego skorzystać spełnić należy szereg warunków prawnych – np. mieszkanie nie może przewyższyć 75 metrów, i my nie możemy być starsi aniżeli 35 lat.

Kredyt preferencyjny na pierwszy biznes młodego człowieka
Od 2014 roku, młodzi i bezrobotni, w paru polskich województwach mogą także liczyć na kredyt preferencyjny w ramach wszystko mówiącego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” na Absolwenci uczelni wyższych (jacy ukończyli je najdawniej 4 lata temu) lub studenci ostatniego roku mogą ubiegać się o kredyt na otwarcie swego interesu na kwotę do 60 tysięcy złotych, oprocentowanego tylko 0,69 procent. Program tenże został zrealizowany przez Ministerstwo Pracy oraz Polityki Społecznej i Bank Gospodarstwa Krajowego. Chociaż na razie ma on pilotażowy charakter, w przyszłości ma działać na obszarze całego kraju. Mogą Cię także zaciekawić dotacje na pierwszy biznes.

Przytoczone wyżej przykłady nie wyczerpują niewątpliwie puli dostępnych w kraju kredytów preferencyjnych. Jest to kwestia nieustannie się zmieniająca oraz rozszerzana – należałoby zatem trzymać rękę na pulsie, ponieważ być może w określonych momentach życia skorzystanie z takiej opcji może wykazać się bardzo przydatne.

Na co można wziąć kredyt?
Kredyty preferencyjne w większości są przez rolników stosowane na: zakup gruntów rolnych, budowę oraz rozbudowę domów i zakup maszyn oraz narzędzi, i również zakładanie plantacji długoletnich.

Kto pokrywa różnice w kosztach kredytu?
Rozbieżności między ceną „zwykłego” kredytu na rynku, oraz dobrymi warunkami, jakie zapewnia kredyt preferencyjny dla rolników, pokrywa państwo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here