Transport, spedycja, logistyka

Bardzo często pojęcie spedycji jest mylone z pojęciem logistyki. Wiele osób uważa, że te pojęcia to synonimy, co jednak jest błędem. Duża część społeczeństwa wie również, że dotyczą one transportu, jednak nie wiedzą dokładnie jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma definicjami, A dodatkowo spedytor często utożsamiany jest z kierowcą towarów. Spedycja a logistyka – czym się różnią?

Spedycja to szeroko pojęta obsługa przesyłek, od momentu ich nadania oraz dostarczenia do odbiorcy w celu jej odebrania. Spedycja jest też związana z samym momentem przewozu tej paczki. Czyli ogólnie mówiąc jest to proces, lub działalność, mająca na celu organizację dostarczania różnego rodzaju dóbr do ich finalnych odbiorców od nadawców, ma związek z wszystkimi czynnościami jakie wchodzą w każdy etap tego procesu, tak, aby paczka dotarła bezpiecznie i skutecznie do swojego celu. Pojęcie logistyki i spedycji jest ze sobą bardzo ściśle powiązane, tak samo jak trzecie znane pojęcie, czyli transport. Żeby zrozumieć, co oznaczają i jaki jest związek pomiędzy tymi trzema elementami związanymi z dostarczaniem rzeczy, najpierw trzeba zacząć od tego pojęcia, od którego wszystko się zaczyna, czyli od logistyki. Jest to dziedzina, która ma na celu skuteczne zaplanowanie wszystkich etapów przesyłania dobra, oraz dbanie o to, by te etapy były sprawnie zarządzane i równie sprawnie się odbywały. Osoba, której zadaniem jest zaplanowanie tych etapów, musi być zaznajomiona ze wszystkimi głównymi technologiami transportowymi oraz znać się na przeładunkach, umieć planować i zaprojektować etapy logistyczne. oprócz tego taka osoba powinna również posiadać specjalne umiejętności w dziedzinie zarządzania oraz organizowania, by móc łatwiej i sprawniej wykonywać wszystkie zadania, a tym samym skutecznie zaplanować wszystkie procesy logistyczne. Dodatkowym atutem takiej osoby jest również to, że zna się ona na marketingu, ekonomii oraz informatyce, a także ma pojęcie na temat podstawowych zasad prawa. Ogólnie rzecz biorąc logistyk zajmuje się przygotowaniem etapów przewożenia różnych towarów lub materiałów i zasobów wszelkiego rodzaju z jednego punktu do drugiego punktu w określonym czasie. W skład tych etapów wchodzi na początku najważniejszy etap czyli planowanie, następnie potrzeba zrealizować i wdrożyć dany plan, a podczas kolejnych etapów realizacji konieczne jest kontrola oraz nadzorowanie całego procesu, by być pewnym, że wszystko idzie zgodnie z projektem, a w razie ewentualnych błędów, czy innego rodzaju zakłóceń, będzie eliminacja i szybka naprawa błędu. Spedycja z kolei to działanie polegające na organizowaniu przesyłki różnego rodzaju dóbr. Spedycja jako działalność jest składnikiem logistyki, ale w jej zakres działań wchodzą bardziej konkretne i węższe zadania niż ma to miejsce w logistyce. Tutaj chodzi przede wszystkim o skuteczne przemieszczenie towarów z jednego miejsca do drugiego, zgodnie z prawem i z zakresem działalności gospodarczej. Specjalista do spraw spedycji musi posiadać bardzo duże doświadczenie w tej branży, by móc skutecznie zajmować się transportem i jego nadzorem. Zadania spedytora to na przykład przyjęcie zlecenia dotyczącego przesyłania danego dobra z miejsca A do miejsca B, zawarcie umowy z kontrahentami czy klientami, organizowanie i zadbanie o to, by wszystkie dokumenty były kompletne. Bardzo ważnym zadaniem w całym tym procesie jest przygotowanie odpowiedniego środka transportu, który będzie przewoził daną przesyłkę. Na końcu, ostatecznym zadaniem spedytora jest nadanie tej przesyłki. Spedytor jest to na przykład przedsiębiorca, który za organizowanie przesyłania towarów pobiera odpowiednie opłaty i wystawia specjalne dokumenty. Różnice między logistykiem a spedytorem to między innymi to, że logistyk planuje przewóz głównie w teorii, a spedytor zajmuje się tym w praktyce. Logistyk skutecznie planuje wszystkie trasy przewozu towarów, by było to jak najbardziej sprawne i efektywne oraz zabierało jak najmniej czasu. Logistyka to szersze pojęcie niż spedycja, ponieważ osoba odpowiedzialna za planowanie procesu logistycznego danego przewozu musi znać się na transporcie, a także na marketingu, ekonomii czy prawie, np. handlowym. Osoba zajmująca się logistyką oprócz organizacji trasy ma za zadanie także zoptymalizować koszty trasy, by były jak najmniejsze, oprócz tego powinna także zająć się zoptymalizowaniem czasu takiego transportu oraz nakładu zasobów ludzkich. Praca logistyka wymaga znajomości wielu nowoczesnych programów i narzędzi, dlatego osoba taka musi mieć ukończone studia na tym kierunku oraz posiadać pewne doświadczenie, by bez problemu móc odnaleźć się na tym stanowisku i wiedzieć, co robić oraz czego będzie się od niego oczekiwać. W skład spedycji wchodzi z kolei transport, jako najwęższe spośród tych trzech pojęć. Definicja mówi, że transport jest to płatny przewóz danego dobra z miejsca nadania do miejsca jego odbioru. Rozróżniamy kilka rodzajów transportu, między innymi transport drogowy, kolejowy, morski czy powietrzny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here