Urlop macierzyński a urlop wypoczynkowy

Jak wiadomo, każda kobieta, która rodzi dziecko, ma swoje przywileje, jeżeli chodzi o zatrudnienie, które wyrażone są w przepisach prawa pracy, dlatego też kobietom przysługują różne rodzaje urlopów, związane z urodzeniem dziecka. Każda młoda mama, nim wróci do swojej pracy, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, ma jeszcze prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego – jest to jedno z wielu wygód, jakie ustawodawca przyznał młodym matkom.

Urlop macierzyński a urlop wypoczynkowy – czy się należy?

Każdemu pracownikowi zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie ma tutaj znaczenia to, czy kobieta poszła na urlop macierzyński. Kodeks pracy zagwarantował wszystkim pracownikom prawo do 26 dni urlopu rocznie, wyjątkiem są jedynie osoby, które nie mają jeszcze przepracowanych 10 lat pracy. Osobom tym przysługuje 20 dni urlopu rocznie. Każdy pracownik może swobodnie wykorzystać urlop wypoczynkowy, w tym celu musi zgłosić to swojemu przełożonego. Występuje ze specjalnym wnioskiem, który następnie podlega zatwierdzeniu przez pracodawcę. Kobieta, która poszła na urlop macierzyński, teoretycznie powinna odbyć urlop wypoczynkowy w roku, za który jest należy, jest możliwość odebrania go również do 30 września roku następnego. Jeżeli jednakże dana kobieta przebywała w tym czasie na urlopie macierzyńskim, czy też rodzicielskim, to w takim wypadku nie korzystała ona z urlopu wypoczynkowego.

Urlop macierzyński – powrót do pracy

Każda kobieta, która przebywała na urlopie macierzyńskim, bezpośrednio po jego zakończeniu nie musi wracać do pracy, ponieważ może w takim wypadku wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy, w takim wypadku pracodawca udziela jej tego właśnie urlopu, bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Dzięki temu, młoda mama może przedłużyć sobie chwile spędzone ze swoim niedawno narodzonym dzieckiem i jeszcze bardziej umocnić więź, jaką ma ona z maluszkiem. Jednakże trzeba wiedzieć, że może ona wedle swojego uznania, skorzystać z tego przywileju, jak również może od razu wrócić do pracy, a przysługujący jej zaległy urlop wypoczynkowy wykorzystać w innym terminie. W tym wypadku przysługiwał jej będzie, zarówno urlop zaległy, jak również bieżący. Jednakże zaległy urlop wypoczynkowy, będzie ona musiała odebrać w terminie 9 miesięcy, ponieważ taki właśnie termin wynika z ustawy. Zaległy urlop, który przyznawany jest młodej mamie, obecnie jest zazwyczaj wyższy, aniżeli wynikające z ustawy 26 dni. Aktualnie urlop macierzyński trwa rok, w związku z tym, w wielu wypadkach młoda mama ma do wykorzystania przysługujący jej z dwóch lat urlop wypoczynkowy – z roku, w którym zaszła w ciążę, jak również z tego, w którym powróciła do swojej pracy, jeżeli nie wykorzystała ona żadnego z dni wolnych, to w takiej sytuacji przysługują jej 52 dni urlopu.

Urlop rodzicielski – powrót do pracy

Każda młoda mama, kiedy skończy jej się urlop macierzyński, ma prawo do skorzystania z przysługującego jej urlopu rodzicielskiego, który trwa 32 tygodnie, jeżeli kobieta urodziła jedno dziecko, jest jednakże możliwość skrócenia tego czasu i powrotu do pracy wcześniej. Jeżeli kobieta wykorzystała ten urlop w całości i nadal nie chce rozstawać się z maluszkiem i wracać do pracy, to w takim wypadku może ona zdecydować się na urlop wychowawczy, który najdłużej może trwać 36 miesięcy, jednakże z tego okresu, przynajmniej 1 miesiąc musi wykorzystać drugi rodzic dziecka. Jak stanowi prawo, urlop macierzyński, jak i urlop rodzicielski, wliczają się do okresu pracy, a co za tym idzie, przyjmuje się, że dana kobieta w czasie, kiedy przebywała na takim właśnie urlopie, normalnie chodziła do pracy, dlatego też pracownica taka ma takie same prawa do wszystkich świadczeń, w tym także do urlopu wypoczynkowego, jak pozostali pracownicy, którzy faktycznie przychodzili do pracy, trzeba pamiętać jednakże o tym, że tyczy się to wyłącznie osób, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, młodej mamie przysługują takie same prawa, jeżeli chodzi o urlop wypoczynkowy, jakie ma kobieta powracająca do pracy po urlopie macierzyńskim.

Urlop wychowawczy – powrót do pracy

Sytuacja kształtuje się nieco odmiennie w kwestii prawa do urlopu wypoczynkowego, jeżeli chodzi o osoby, które przebywały na urlopie wychowawczym. Tutaj kwestia ta nie jest do końca jasna, ponieważ pracodawca bierze pod uwagę, czy kobieta poszła na urlop wychowawczy i zakończyła go w tym samym roku, bądź nie. Pracodawca sprawdza również, czy młoda mama już skorzystała z przysługujących jej dni urlopu wypoczynkowego, zanim zdecydowała się pójść na urlop wychowawczy. Jak stanowi ustawa, prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się po upływie 3 lat od dnia, w którym urlop stał się wymagalny. W związku z tym, młoda mama, która przebywała na urlopie wychowawczym, nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, a co za tym idzie z każdym miesiącem, z którym przebywa na urlopie wychowawczym, jej wymiar urlopu wypoczynkowego pomniejsza się stosunkowo o 1/12.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here