W jaki sposób założyć własną działalność gospodarczą?

Coraz częściej wiele osób zmęczonych pracą na etat w prywatnej firmie szuka innego sposobu na życie. Warto pomyśleć o założeniu własnej, chociażby jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest to idealna alternatywa dla tych osób, które chcą pracować tylko i wyłącznie na własny rachunek.

Wiele osób zmęczonych pracą zawodową w prywatnej firmie często szuka innego sposobu na życie. Wówczas to warto pomyśleć o założeniu własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest to idealna alternatywa dla tych osób, które chcą pracować tylko i wyłącznie na własny rachunek. Zatem jak założyć własną działalność gospodarczą? Wbrew pozorom założenie własnej działalności gospodarczej nie jest wcale takie trudne.

Pierwszy krok – złożenie wniosku o wpis do CEIDG.

Jeśli przyszły biznesmen wie doskonale czym chce się konkretnie zajmować wówczas to powinien on złożyć wniosek o wpis do CEIDG, czyli do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Tę pierwszą, bardzo istotną czynność można dokonać na dwa sposoby: elektronicznie lub tradycyjnie przez złożenie odpowiedniego dokumentu w Urzędzie Miasta i Gminy, w którym mieszka osoba zainteresowana prowadzeniem własnego biznesu.
Aby przyszła firma znalazła się w rejestrze CEIDG należy podać dokładny adres firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej, PESEL, kod działalności składający się z pięciu znaków ułożonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności, adres mailowy, numer telefonu kontaktowego, rodzaj opodatkowania, datę rozpoczęcia działalności oraz dane rachunków bankowych.
Ogromnym ułatwieniem dla wszystkich przyszłych przedsiębiorców jest to, że złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej osób fizycznych CEIDG-1 w Urzędzie Miasta i Gminy wiąże się z jednoczesnym zgłoszeniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz do naczelnika Urzędu Skarbowego.
Po złożeniu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy z prośbą o wpis do CEIDG przedsiębiorca musi rozpocząć prace zarobkowe.
Niemniej od 30 kwietnia 2018 roku istnieje możliwość prowadzenia tak zwanej działalności nierejestrowanej, w sytuacji kiedy uzyskane przychody nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia. W ubiegłym 2018 roku kwota ta nie mogła być wyższa, niż 1050 zł miesięcznie. Ponadto podatnik w okresie ostatnich sześćdziesięciu miesięcy nie mógł wykonywać innej działalności gospodarczej.

Drugi krok – określenie formy opodatkowania.

Decydując się na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy również pamięta co określeniu forma opodatkowania działalności gospodarczej. W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednią informację o wyborze formy opodatkowania. Każdy początkujący przedsiębiorca ma do wyboru kilka form opodatkowania.
Pierwszą z nich opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej – 18 procent lub 32 procent. Wybór takiej formy opodatkowania nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, gdyż jest ona przyznawana automatycznie.
Drugą formą opodatkowania przyszłej firmy jest opodatkowanie według jednolitej stawki podatku liniowego 19 procent. Jeśli przyszły przedsiębiorca zdecyduje się na taki wybór, wówczas to jest on zobowiązany powiadomić o tym urząd skarbowy, odpowiedni do miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ogromną zaletą jednolitej stawki jest niezmienność w przypadku przekroczenia granicy dochodu.
Trzecią forma opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wówczas to podatek opłaca się jedynie od przychodu. Niemniej nie wszystkie osoby mogą wybrać ten sposób opodatkowania, gdyż w tej formie nie można również odliczać kosztów uzyskania przychodów.
Czwartą formą opodatkowania jest karta podatkowa. Jest to opcja przeznaczona tylko dla osoby, która nie korzysta z usług innych firm, a jej współmałżonek nie prowadzi takiej samej działalności oraz nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowę zlecenie czy też umowę o dzieło.

Trzeci krok – rejestracja firmy w ZUS

W celu zarejestrowania działalności gospodarczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych należy wypełnić formularz ZUS ZUA, dzięki któremu zgłoszona osoba będzie posiadała ubezpieczona zdrowotnie oraz społecznie lub druk ZUS ZZA i wówczas osoba taka będzie podlegała tylko i wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Każdy płatnik ma obowiązek złożenia druku ZUS ZUA niezwłocznie w ciągu siedmiu dni od złożenia w urzędzie miasta i gminy wniosku CEIDG.
Warto pamiętać o tym, że każdy przedsiębiorca, który to dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej może skorzystać z tak zwanej ulgi na start, która polega na zwolnieniu go z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
Należy również złożyć deklarację VAT-R, w celu zarejestrowania się lub zaktualizowania swoich danych w zakresie podatku od towaru i usług, czyli VAT – u. Dzięki temu każdy przedsiębiorca może zdecydować się, czy chce być czynnym podatnikiem VAT, czy też chce zostać z niego zwolniony na mocy ustawy.
Poza spełnieniem tych podstawowych wymagań, każdy nowy przedsiębiorca powinien również pomyśleć o profesjonalnych usługach księgowych, które to pozwolą mu na rzetelne rozliczanie swojej firmy z przychodów oraz rozchodów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here