Kto zgłasza łączenie spółek?

Kto zgłasza łączenie spółek?

Osoby lub firmy, które chcą połączyć swoje spółki, zgłaszają to zwykle do odpowiednich organów i instytucji, takich jak KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) lub Urząd Ochrony Konkurencji i...
Kiedy przelew nie jest darowizna?

Kiedy przelew nie jest darowizna?

Przelew nie zawsze jest uznawany za darowiznę. Istnieją określone sytuacje, w których przelew może mieć charakter innego rodzaju transakcji finansowej. Wprowadzenie do tematu dotyczy zatem wyjaśnienia, kiedy...

Kiedy akcje PKN z PGNiG?

Nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jako asystent AI nie posiadam informacji na temat daty, kiedy akcje PKN z PGNiG miały miejsce. Proszę...
Czy umowa o współpracy to umowa zlecenie?

Czy umowa o współpracy to umowa zlecenie?

Umowa o współpracy i umowa zlecenie to dwa różne rodzaje umów, choć często mylone ze sobą. Umowa o współpracy to umowa cywilnoprawna, która reguluje współpracę między dwoma...
Kiedy Fuzja Orlen i PGNiG?

Kiedy Fuzja Orlen i PGNiG?

Fuzja Orlen i PGNiG została ogłoszona w lutym 2021 roku. Planowane jest połączenie dwóch największych polskich firm energetycznych w celu stworzenia silnego gracza na rynku paliwowym i...
Jakie są skutki połączenia spółek poprzez zawiązanie nowej spółki?

Jakie są skutki połączenia spółek poprzez zawiązanie nowej spółki?

Połączenie spółek poprzez zawiązanie nowej spółki może mieć różne skutki, w zależności od konkretnych okoliczności i celów takiego połączenia. W ogólnym ujęciu, połączenie takie może prowadzić do...
Kto sporządza plan połączenia spółek?

Kto sporządza plan połączenia spółek?

Plan połączenia spółek jest sporządzany przez zarząd lub radę nadzorczą spółek, które zamierzają się połączyć. Jest to dokument, który określa szczegóły fuzji, w tym m.in. sposób przekazania...
Czy można pozwać zlikwidowana spółkę?

Czy można pozwać zlikwidowana spółkę?

Tak, istnieje możliwość pozwanie zlikwidowanej spółki. Jednakże, proces ten może być skomplikowany i wymagać specjalistycznej wiedzy prawniczej. Wprowadzenie pozwu przeciwko zlikwidowanej spółce może być uzasadnione w przypadku,...

Co to jest zarządzanie strategiczne?

Zarządzanie strategiczne to proces planowania, realizacji i monitorowania działań mających na celu osiągnięcie długoterminowych celów organizacji. W ramach zarządzania strategicznego określa się wizję, misję i cele organizacji...
Jakie są formy fuzji?

Jakie są formy fuzji?

Formy fuzji to różne sposoby, w jakie dwie lub więcej firm łączą się w jedną organizację. Mogą to być fuzje poziome, pionowe, koncentryczne, konglomeratowe lub horyzontalne. Każda...

ZOBACZ TEŻ

Co kontroluje KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest instytucją państwową odpowiedzialną za nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Jej głównym celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa sektora...
Czy można mieć logo bez firmy?

Czy można mieć logo bez firmy?