Czy warto wziąć kredyt w euro ?

W obecnym czasie wiele osób decyduje się na kredyt walutowy w euro. Jest on często pozyskiwany przez klientów w celu realizacji życiowych marzeń, wśród których bez wątpienia możemy wymienić zakup mieszkania bądź samochodu. Czy warto wziąć kredyt w euro ?

Nowe prawo bankowe o kredytach walutowych mówi, że banki mogą obecnie udzielać kredytów tylko i wyłącznie w walucie stałych dochodów każdego klienta. Oznacza to, że przyszli klienci banku które zarabiają w złotówkach nie będą mogli wziąć kredytu mieszkaniowego w euro. Natomiast Polacy, którzy pracują poza ojczyzną i zarabiają w euro nie mogą starać się o kredyt w polskich złotówkach.
Przy kredycie zaciągniętym w euro największym kosztem są odsetki, które wynikają z oprocentowania kredytu. Wartość referencyjna euro jest stosunkowo niższa od stopy referencyjnej naszej złotówki.Jednak trzeba pamiętać o ryzyku kursowym, który jest niebezpieczny dla klientów którzy spłacają kredyt w walucie innej, niż ich waluta rodzima. W przypadku ogromnych wahań kursu euro może dojść do znacznych problemów finansowych kredytobiorców.
Zmiany, które weszły w życie skomplikowały ostatnio sytuację osób, które zarabiają w złotówkach, a które chciałyby w Polsce wybudować sobie dom lub kupić mieszkanie i wziąć kredyt w obcej walucie.
W najgorszej sytuacji znaleźli się pracownicy, którzy zarabiają w koronach duńskich lub islandzkich, ponieważ żaden bank w Polsce nie może im dać kredytu w złotówkach, lub innej walucie. Jednak brak dostępności do kredytów na mieszkanie dotyczy tylko sytuacji, w której kredytobiorcy tacy ubiegają się o kredyt jako single.
Z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do końca 2016 roku, poza granicami Polski przebywało ponad dwa miliony Polaków z czego ponad osiemdziesiąt procent w krajach Europy Zachodniej. Część z nich osiedliła się w tych krajach na stałe, pozostali pracują tam tymczasowo.
Na naszym rynku, tylko parę banków może udzielić kredytów mieszkaniowych w euro. Poza tym, propozycje tych banków nie są za atrakcyjne, jak mogłyby to sugerować poziomy stóp procentowych. Zauważmy, że o ile przy złotówkowych kredytach hipotecznych marże w bankach wynoszą od 1,5 do 2 procent, to przy kredycie w euro są na poziomie czterech procent. Po zsumowaniu marży bankowej ze stawką bazową okazuje się, że całość oprocentowania kredytu w euro jest bardzo zbliżona do tej, która występuje przy kredycie w polskiej walucie.
Musimy zaznaczyć tutaj, że około osiemset tysięcy Polaków przebywa w Anglii, ponad osiemdziesiąt tysięcy w Norwegii oraz blisko pięćdziesiąt tysięcy w Szwecji, trzydzieści tysięcy w Danii oraz przeszło dziesięć tysięcy w Islandii. Wszyscy ci Polacy nie zarabiają w euro, dlatego też mają mniejsze możliwości, aby zaciągnąć kredyt w obcej walucie w Polsce.
Wszystkie banki które istnieją na polskim rynku powinny przestrzegać przepisów ustanowionych przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie zasad udzielania klientom kredytów walutowych. Poza tym, każdy bank ustala dodatkowo swoje restrykcyjne przepisy.
Banki w naszym kraju finansują wyłącznie nieruchomości znajdujące się na terenie Polski, ponieważ nie mają możliwości zabezpieczenia się na nieruchomości położone poza granicami kraju.
Poza tym, każdy bank akceptuje tylko zarobki uzyskiwane w ramach umowy o pracę, kontraktu oraz umowy terminowej. Kolejnym istotnym wymogiem jaki trzeba spełnić jest, odpowiedni staż pracy u obecnego pracodawcy, który powinien wynosić dwanaście miesięcy.
Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem, kredytu walutowego nie powinny zapomnieć o pozostałych formalnościach oraz dokumentach wymaganych przez banki.Nierzadko zdarza się, że konieczne jest przetłumaczenie na język polski dokumentów potwierdzających uzyskany dochód przez kredytobiorcę. Wybiegając naprzeciw wymaganiom banku, warto pamiętać o tej sprawie, gdyż może to przyczynić się do szybszego otrzymania kredytu.
Każda osoba ubiegająca się o kredyt w tej walucie powinna przedstawiać następujące dokumenty: umowę o pracę, pozwolenie na pobyt stały za granicą – w razie konieczności, pozwolenie na pracę,
wyciąg z rachunku klienta na który wpływa wynagrodzenie oraz deklarację podatkową z dwóch ostatnich lat.
Wszelkie wymagania stawiane kredytobiorcom przez banki to nie jedyna sprawa, na którą każdy klient powinien zwrócić uwagę przy zaciąganiu kredytu walutowego. Bardzo istotną rzeczą jest analiza wszelkich parametrów i cech takiego kredytu.
Kredytobiorca analizując opłacalność takiej oferty, powinien sprawdzić:
całkowite koszty kredytu – oprocentowanie, prowizję za kredyt, ubezpieczenie nieruchomości oraz koszty związane z polisą na życie, maksymalny okres kredytowania, wysokość wkładu własnego, obowiązkowość rat, sposoby zabezpieczenia kredytu, czy wymogi dodatkowych zabezpieczeń w jakiej walucie jest kredyt oraz o możliwości przewalutowania i koszty z tym związane.
Warto wspomnieć, że banki są zobligowane do tego, aby zaakceptować spłatę raty w walucie obcej. Poza tym osoby spłacające kredyt, którzy zarabiają i spłacają w euro, niezależnie od oferty, jaką wybiorą nie muszą przejmować się kursem euro.
Kredyt walutowy hipoteczny jest nisko oprocentowany, a przy tym niezwykle bezpieczny. Trzeba uzmysłowić sobie, że ryzyko jakie mu towarzyszy posiada inną specyfikę.
Trzeba koniecznie zapamiętać, że każdy kredyt hipoteczny zobowiązuje kredytobiorcę do posiadania kredytu od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Jeśli zdarzy się, że zaciągniemy kredyt walutowy, a w tym czasie zmienimy pracę i będziemy zarabiać w złotówkach to konieczne będzie aby go przewalutować. Każda osoba która ma w planach zaciągnąć kredyt walutowy powinna dla swojego bezpieczeństwa udać się do eksperta kredytowego, w celu zaczerpnięcia potrzebnych informacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here