Inwestowanie w ETF na srebro a ryzyko rynkowe

Obecnie rynki finansowe stały się bardzo rozbudowane. Mamy mnóstwo możliwości inwestycyjnych, które pozwalają na osiągnięcie pewnych zysków, przyjmując na siebie pewne ryzyko. Różnorodność instrumentów inwestycyjnych jest przeogromna. Możemy skorzystać z wielu narzędzi. Jednym z najpopularniejszych są fundusze ETF (Exchange-Traded Funds), a w szczególności te związane z metalami szlachetnymi, takim jak złoto czy srebro.

Fundusze ETF są notowane na giełdach i starają się odzwierciedlić wartości indeksów metali szlachetnych. Ich dużą zaletą jest wysoka płynność oraz brak potrzeby fizycznego posiadania metalu. Tradycyjna metoda inwestowania w złoto czy srebro polegała na zakupie fizycznego metalu w postaci sztabek czy monet bulionowych i przechowywaniu go we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowaną firmę. Koszty związane z magazynowaniem kruszcu obniżały nam rentowność inwestycji. ETF nie dość, że nie są obarczone opłatami za przechowywanie, to charakteryzują się niskimi kosztami zarządzania. Mimo tak atrakcyjnych warunków, ETF na srebro i złoto, jak każda inwestycja, obarczone są ryzykiem.

Jednym z elementów, jakie należy uwzględnić przy kalkulacji ryzyka są wahania cen. Podobnie jak inne aktywa metale szlachetne, podlegają wahaniom w zależności od różnych czynników ekonomicznych, geopolitycznych oraz spekulacyjnych. Te wahania mogą wpływać na wycenę ETF na srebro i złoto, co stanowi ryzyko dla inwestorów. Wysoka zmienność cen może przynieść duże zyski, ale również prowadzić do znacznych strat.

Metale szlachetne mają szerokie zastosowanie przemysłowe, znajdując zastosowanie w produkcji elektroniki, fotowoltaiki, a nawet w medycynie. W związku z tym zmiany w globalnej gospodarce i popycie przemysłowym mogą znacząco wpływać na ich cenę i co za tym idzie, na wydajność ETF. Podobnie jak na tradycyjnym rynku, wysoki popyt podnosi cenę produktu, zmniejszony popyt i wysoka podaż wręcz przeciwnie, obniża jego wartość.

Duży wpływ na cenę kruszców, przez co tez na ryzyko, ma polityka monetarna banków centralnych oraz poziom inflacji. W momencie, gdy banki centralne podejmują działania zmierzające do zwiększenia podaży pieniądza, cena może wzrosnąć, ponieważ inwestorzy szukają zabezpieczenia przed potencjalnym spadkiem wartości walut.

Cena metali szlachetnych na rynku globalnym powiązana jest ściśle z wartością dolara amerykańskiego. Oznacza to, że zmiany wartości dolara mogą wpływać na ich wycenę. Jednocześnie inwestycja ta obarczona jest ryzykiem kursowym. Mimo wzrostu cen na światowych rynkach, niski kurs dolara może skutkować ostatecznym spadkiem ceny dla inwestora. Ma to duże znaczenie zwłaszcza, gdy inwestujemy w ETF na metale szlachetne w innych walutach niż dolar.

Napięcia geopolityczne, takie jak konflikty zbrojne czy sankcje międzynarodowe, mogą wpływać na dostępność i cenę surowców, w tym srebra. Ma to duże znaczenie zwłaszcza, jeżeli dotyczy krajów, gdzie dane metale są wydobywane, np. RPA dla złota czy Meksyk dla srebra.

W przypadku funduszy ETF możemy skorzystać z tak zwanego lewarowania lub dźwigni finansowej. Mechanizm ten oferowany przez brokerów pozwala na inwestycje w większe wolumeny przy pomocy mniejszego wkładu. Skutkuje to większymi możliwymi zyskami, ale jednocześnie podnosi ryzyko inwestycyjne adekwatne do zastosowanej dźwigni.

Podsumowując, ETF-y na metale szlachetne są dużą szansą na zysk. Prostota oraz przejrzystość działania, możliwość inwestowania podobnie jak w akcje oraz wysoka płynność, niewątpliwie przemawiają za inwestycją w te instrumenty. Jednocześnie, jak każda inwestycja, niosą ze sobą większe, bądź mniejsze ryzyko. Umiejętne zarządzanie ryzykiem oraz przygotowany plan i strategia inwestycji daje nam duże możliwości zarobku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here