Wykop sobie przyszłość

Jeżeli interesuje cię, kiedy na naszym kontynencie pojawili się pierwsi homo sapiens, jak wyglądały zwierzęta sprzed wielu tysięcy lat oraz pragniesz znać odpowiedzi na inne, podobne w swej tematyce pytania, bez wątpienia powinieneś pójść na studia archeologiczne.

Studia archeologiczne to bowiem kierunek naprawdę wyjątkowy. W jego ramach będziesz miał okazję pogłębić swoją wiedzę z archeologii wielu epok oraz miejsc – nie tylko na Starym Kontynencie. Takie studia będą również dla ciebie wyjątkową szansą na zapoznanie się z metodami i technikami badawczymi, używanymi w archeologii – również i tymi najwspółcześniejszymi. Zdobyta zaś wiedza pozwoli ci nie tylko na określenie przynależności kulturowej i miejsca w czasie danego zabytku, ale również chociażby na pracę w muzeum – tu szczególnie pomocne okażą się zagadnienia prawne, związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. Studia archeologiczne to także nieustanny proces przygotowawczy do różnego rodzaju ekspedycji i wyjazdów badawczych w najrozmaitsze zakątki świata. Prawda, że brzmi to wszystko bardzo ciekawie? Chcesz wiedzieć jeszcze więcej na temat tego kierunku?

Musisz jednak wiedzieć, że nie każdy ma predyspozycje do wykonywania zawodu archeologa. Bo zajęcia prowadzone w ramach studiów archeologicznych to nie tylko ćwiczenia i wykłady, ale także i praktyczna nauka. A to oznacza, że studenci mają szansę doskonalić swoje umiejętności w różnego rodzaju laboratoriach i specjalistycznych pracowniach. Ponadto wyjeżdżają oni na wakacyjne praktyki, jak również często uczestniczą w pracach badawczych swoich starszych kolegów. Co więcej, studia archeologiczne, realizowane na dobrej uczelni to znakomita i niepowtarzalna okazja do różnorodnych wyjazdów zagranicznych – nie tylko w celu dalszego kształcenia, ale także na liczne polskie stanowiska archeologiczne, rozsiane niemal po całym świecie.

Co musisz zrobić, aby dostać się na studia archeologiczne? Najprostszy krok to – oczywiście – świetne zdanie egzaminu dojrzałości. A na nim przede wszystkim historia i język obcy. Bo przecież niemożliwym jest wyobrazić sobie kandydata na te studia, nieznającego historii. Dlatego też przedmiot ten bardzo często brany jest pod uwagę w procesie rekrutacji na archeologię. Język obcy – a szczególnie język angielski – to także przedmiot obowiązkowy dla każdego przyszłego archeologa. Pozostałymi przedmiotami, branymi pod uwagę w procesie rekrutacji, są biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowych i etnicznych, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie i wiedza o tańcu. Jest tego sporo, archeolog bowiem musi być człowiekiem wszechstronnym. A do tego niezwykle liczy się jego sprawność fizyczna – popatrz chociażby na Larę Croft lub Indianę Jonesa. Nie trzeba jednak zdawać wszystkich tych przedmiotów, a któryś z nich – w zależności od tego, czego uczelnia wymaga.

Pamiętaj jednak, że nauka archeologii to nie tylko historia. Będąc archeologiem musisz także posiadać szerokie spektrum wiedzy z zakresu antropologii kulturowej i etnologii różnych ludów, które zamieszkiwały naszą planetę w najdawniejszych czasach. Ważnymi elementami studiów archeologicznych często są także takie przedmioty, jak archeologie różnych regionów świata, geologia, numizmatyka oraz statystyka. Aby jednak zapoznać się z pełnym planem zajęć, warto zajrzeć na stronę rozważanej przez ciebie uczelni – każda bowiem z nich układa plan zajęć samodzielnie i ma w tym pełną autonomię.

Jak już zostało wspomniane, studia archeologiczne to nie tylko długie, ciągnące się zajęcia w dusznych murach uczelni. Nic bardziej mylnego. Bo czym byłyby te studia bez nauki na świeżym powietrzu? Właśnie tak. Niezwykle bowiem ważnym elementem tych studiów są wszelkiego rodzaju wakacyjne praktyki, realizowane chociażby w takich, związanych z kierunkiem miejscach, jak laboratoria, muzea oraz stanowiska archeologiczne rozsiane po całym niemal świecie, a także w innych, nie mniej atrakcyjnych miejscach. Naprawdę, nie ma lepszego sposobu na doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy młodych adeptów trudnej sztuki archeologii.

Jaką zatem wiedzę uzyskasz po ukończeniu studiów archeologicznych? Na pewno z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów, także nauk pokrewnych. Nabędziesz pojęcia o metodach i technikach prac wykopaliskowych i dokumentacyjnych, jak również i o podstawowych zabiegach konserwacji zabytków i zasadach muzealnego opracowywania zbiorów. Zdobędziesz również wiedzę źródłoznawczą, pozwalającą na ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. Na koniec także dowiesz się, jak wykonywać prace techniczne w trakcie badań archeologicznych oraz prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych we wszelkich placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych.

Gdzie i w jakim charakterze natomiast znajdziesz zatrudnienie? Na pewno jako archeolog w samorządowych placówkach pracy, pracownik laboratoryjno-inwentaryzacyjny w placówkach zbiorów archeologicznych, pracownik muzeum, pracownik ochrony dziedzictwa narodowego lub jako pracownik techniczny przy badaniach archeologicznych.

I pamiętaj, zawsze lepiej być Larą Croft lub Indianą Jonesem, niż Jasiem Fasolą!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here