Racjonalne kształtowanie przestrzeni

Gospodarka przestrzenna to dziedzina niezwykle poważna. Jest bowiem ona całokształtem działań – zarówno biernych jak i czynnych, dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Wśród jej celów możemy wyróżnić nie tylko ochronę określonych wartości przestrzeni, ale także jej racjonalne kształtowanie za pomocą stymulacji procesów gospodarczych. Tyle tytułem wstępu, czas na drugą ważną informację.

Mniej więcej od początku lat dziewięćdziesiątych funkcjonują w naszym kraju studia prowadzone na kierunku, co się zowie ni mniej, ni więcej, a gospodarka przestrzenna. Mówiąc krótko, studia takie przygotowują do wykonywania zawodów związanych z administracją regionalną i wszelkiego rodzaju instytucjami samorządowymi. Wśród zawodów tych znajdziemy planistów, specjalistów do spraw gospodarki gruntami czy rozwoju regionalnego a także urbanistów. Zatem są to studia bardzo potrzebne. Jeżeli więc marzysz o pracy w charakterze któregokolwiek z wyżej wymienionych, radzę ci się poważnie zastanowić nad wyborem gospodarki przestrzennej jako kierunku swoich studiów. W szczególności zaś jeśli jesteś osobą wrażliwą na otoczenie i ludzi, która rozumie wszelkie zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami całości, a w dodatku potrafi je zmieniać tak, by w jeszcze lepszy sposób spełniały swoją funkcję. A jeśli jeszcze do tego potrafisz zarządzać działającymi na rzecz wspólnej sprawy procesami i ludźmi – to tym bardziej studia te będą dla ciebie idealnym wręcz wyborem.

Nie ma bowiem lepszej niż studia na kierunku gospodarki przestrzennej drogi, aby móc należycie przygotować się do pracy w samorządzie terytorialnym, jednostkach administracji terenowej centralnego szczebla czy też w którymś z licznych urzędów, związanych z zarządzaniem zmianami przestrzennymi. Na korzyść tego kierunku może przemawiać również fakt, iż jest on kierunkiem interdyscyplinarnym – a to znaczy, że łączy on rozległą wiedzę z najprzeróżniejszych dziedzin. Możemy wśród nich znaleźć chociażby administrację, botanikę, geografię, nauki przyrodnicze, nauki społeczne i prawo. Żaden więc student, który wybierze kierunek gospodarki przestrzennej, w żaden sposób nie powinien się nudzić w trakcie zajęć.

Warto wspomnieć, na czym tak naprawdę opiera się gospodarka przestrzenna jako kierunek studiów. Są to prawdziwie wielodziedzinowe studia, a opierają się na kilku niezwykle istotnych zagadnieniach. Możemy znaleźć wśród nich gospodarowanie gruntami, metody analizy przestrzennej, planowanie przestrzenne, planowanie urbanistyczne, projektowanie geometryczne oraz statystykę. Jak więc widać, to bardzo wiele istotnych i trudnych do zgłębienia dziedzin. Dla ciebie to jednak nic strasznego – ostatecznie przecież jeśli w dalszym ciągu czytasz niniejszy artykuł, to nieomylny znak, że jesteś tym kierunkiem zainteresowany – lub zainteresowana – i spełniasz wszelkie predyspozycje, aby się na niego dostać. A także ukończyć z wyróżnieniem.

Jak więc powinieneś przygotować się do procesu rekrutacji na ten kierunek? Na pewno musisz dołożyć wszelkich starań, abyś jak najlepiej zdał egzamin dojrzałości, maturę, nazwij to jak chcesz z tych przedmiotów, które wskazuje w ogłoszeniach o zasadach naboru komisja kwalifikacyjna. Najczęściej najbardziej punktowanymi przedmiotami są geografia i matematyka – największą bowiem ilość punktów można uzyskać za egzamin rozszerzony z któregoś z nich. Ale pamiętaj, że nie możesz przy tym zaniedbywać innych przedmiotów. Dlaczego? Z prostej przyczyny – na pierwszym roku studiów pojawią się bardzo istotne dla przyszłych ekspertów w dziedzinie gospodarki przestrzennej zagadnienia, które będą wynikały z biologii, historii czy także wiedzy o społeczeństwie. Więc lepiej przyłóż się porządnie do wszystkich tych przedmiotów. A oprócz tego, bez wątpienia przydadzą ci się także informatyka, język obcy nowożytny, język polski i matematyka – królowa nauk.

Chciałbyś – bądź chciałabyś – także z pewnością wiedzieć, jakie umiejętności i jaką wiedzę wyniesiesz ze studiów, realizowanych na kierunku gospodarki przestrzennej. Uwaga więc, wymieniam: ekonomia i ekonometria, ekonomiczne podstawy funkcjonowania miasta i regionu, geografia ogólna i geografia regionu, prawne aspekty ochrony środowiska, rysunek i grafika, sporządzanie map, makiet i rzutów terenu, trendy w planowaniu przestrzeni, zarządzanie jednostkami przestrzennymi, zarządzanie nieruchomościami oraz zasady zrównoważonego rozwoju miast i regionów – to wszystko będziesz wiedział, znał, potrafił po studiach z gospodarki przestrzennej.

Gdzie natomiast znajdziesz zatrudnienie po takich studiach? Możliwości jest wiele. Możesz być chociażby agentem nieruchomości, autorem lub konsultantem projektów rozbudowy miast i regionów, pracownikiem biur planistycznych i architektonicznych, specjalistą do spraw zrównoważonego rozwoju miast i regionów lub także urzędnikiem samorządowym. Możliwości jest więc całkiem sporo.

A gdzie możesz studiować gospodarkę przestrzenną? Odkryj to sam – bądź sama – szukając w czeluściach internetu pod hasłem „gospodarka przestrzenna studia”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here