Studiai edukacja

Przez całe nasze życie zyskujemy edukację. Już po urodzeniu poznajemy za sprawą zmysłów, pierwsze widoki, pierwsze odgłosy, pierwsze smaki, czy pierwsze uczucia. Wraz z dorastaniem i dojrzewaniem mamy coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę. Z czasem uczymy się pisać pierwszych liter, czytamy pierwsze proste książki, składamy pierwsze poprawne gramatycznie zdania. Zaczynamy także rozumieć, kto jest dla nas ważny, kto jest w stanie nam pomóc zaprogramować swoją życiową drogę. Mamy rodziców, znajomych z podwórka i ze szkoły, a także nauczycieli, dzięki którym wiedzę na temat otaczającego nas świata jest łatwiej przyswoić. Bardzo ważne jest, żeby mieć wokół siebie odpowiednie osoby, dzięki którym będzie można łatwiej zdecydować, jak w siebie zainwestować i jaką obrać drogę w przyszłości. Oczywiście to na kogo trafimy, jest często przypadkowe, ale jakże istotny jest to czynnik pod kątem kształtowania się naszej osobowości i preferencji, a także umiejętności i wiedzy, które nabędziemy. Szkoła pozwala nam zauważyć, do czego jesteśmy zdolni. To skutkujemy naszymi późniejszymi wyborami – tym, że skupiamy się na jednych przedmiotach bardziej niż na innych, tym, że dołączamy do kół naukowych, zgłaszamy się do olimpiad związanych z danymi przedmiotami, aż w końcu po wybór szkoły średniej. Jest to bardzo istotne pod kątem także następnych planów. Powoli zaczynamy uwalniać się spod skrzydeł rodziców i wobec tego zaczynamy rozważać jaka profesja będzie dla nas przyszłościowa, czym chcemy się zajmować na stałe, gdzie zdobędziemy uznanie, a także jaka praca przyniesie nam wysokie zarobki. W wielu krajach takich jak Wielka Brytania, Norwegia, a także Ukraina szkołę średnią kończy się w wieku szesnastu lat i pozwala to udać się na studia. W Polsce w takim wieku zaczyna się dopiero ten rodzaj edukacji. Może się okazać, że te trzy lub cztery lata, które poświęcimy na naszą edukację, sprawią, że jednak zweryfikujemy swoje poglądy. Czasy szkoły średniej są również doskonałym momentem, żeby podjąć pierwszą pracę zarobkową. Oczywiście w danym momencie nie jest to coś, co przyniesie nam szczególnie olbrzymie korzyści majątkowe, ale jednak jest to szansa, żeby zdobyć pierwsze doświadczenie, obyć się w nowych obowiązkach, wzbogacać swoje CV już w młodym wieku, a przede wszystkim, żeby zarobić pierwsze pieniądze, które będzie można przeznaczyć na pierwsze wydatki. Jest to droga do kreowania swoich wartości, które będą nam towarzyszyć w przyszłości, także pod kątem wyboru studiów. Zadamy sobie wiele pytań: jak wybrać studia, tak aby przyniosły nam coś więcej niż tylko świadectwo ich ukończenia, na jaki uniwersytet warto się wybrać, jak bardzo będzie różnić się edukacja wyższa od tej w szkole średniej, czy faktycznie sesja jest tak niesamowitym natłokiem obowiązków, jak zdaje nam się słyszeć od starszych kolegów, czy życie studenckie ma swój urok, czy lepszym kierunkiem jest studiowanie we własnym mieście, czy wyjazd w nieznane, także za granicę, czy lepsze są studia w trybie zaocznym, na które trzeba łożyć ze swojej kieszeni, ale jednocześnie czas wolny w tygodniu można poświęcić na pracę, co zaprocentuje w przyszłości, pozwoli nam szybciej nabyć właściwe doświadczenie, a także usamodzielnić się. Same studia to czas niewątpliwie intensywny. Warto więc, żeby go nie przespać. Oprócz zdania egzaminów liczy się nabycie konkretnych umiejętności, które przydadzą się nam w dalszym życiu. Tym, co kończy studia jest obrona pracy dyplomowej – licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej, a dla tych, co celują wyżej doktorskiej. Praca licencjacka powinna być podsumowaniem naszej edukacji, którą nabyliśmy na całych studiach. Jest to samodzielna praca, którą mamy za zadanie napisać na określoną liczbę stron – wiąże się z pracą odtwórczą, odwoływaniem się do źródeł, statystyk, a także do badań empirycznych. Wiele osób używa w tym celu ankiet, wywiadów, son, czy obserwacji. Następnie należy przeanalizować badane przez siebie w trakcie pisania pracy elementy. Dużą część stanowi także część teoretyczna pracy. Zaczyna się ją od postawienia hipotezy, na której potwierdzenie szuka się potem informacji. Praca powinna mieć zazwyczaj około pięć rozdziałów i każdy powinien dotyczyć innej kwestii, ale zawierającej się w naszym temacie. Nie należy zapominać także o spisie treści na początku pracy, a także o bibliografii na jej końcu ze starannie uszeregowaną alfabetycznie listą autorów wszystkich źródeł, z których korzystaliśmy w trakcie pisania tejże pracy. Przygotowanie pracy dyplomowej wiąże się z kolejnymi wydatkami, takimi jak odbiór dyplomu, czy przeprowadzenie weryfikacji antyplagiatowej. System antyplagiatowy pozwala nam wychwycić, jak duża część tekstu została skopiowana z innych źródeł. Dzięki temu wiemy, co powinniśmy poprawić i czy naszą pracę można uznać za samodzielną. Koszty, które musimy opłacić w trakcie semestru to także kwota za elektroniczną legitymację studencką, czy też indeks, jeżeli jest o papierowy, a także np. za powtarzanie przedmiotu lub warunek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here