Skąd niechęć do nauki gramatyki angielskiej?

0
1060

Dlaczego studenci tak niechętnie odnoszą się do zasad gramatyki angielskiej? Dla wielu studentów czasy gramatyczne poruszane w trakcie lekcji języka angielskiego nie należą do ulubionych.

Dlaczego wielu uczniów ma problemy z nauką i stosowaniem zasad gramatyki angielskiej?

Kwestia nauczania

Częstotliwość, z jaką uczniowie zadają pytanie o znaczenie nauki gramatyki angielskiego w polskich szkołach jest niesamowita. I nie jest to nawet zupełnie absurdalne: po co mieliby się uczyć skomplikowanych zasad i jeszcze więcej wyjątków, jeśli uważają, że znają już całkiem dobrze – swój język ojczysty? Jaki jest pożytek z tego, że wiedzą na przykład, który element zdania może być oznaczony jako orzeczenie czy dopełnienie? To, jak zdanie powinno być poprawnie odczytane, jest zazwyczaj jasne dla ucznia nawet bez tej wiedzy. Dlaczego więc miałby uczyć się zasad gramatyki angielskiej i męczyć się z poprawną konstrukcją zdań w czasie Present Simple

Uproszczenia gramatyki

Aby nauczyć gramatyki uczniów szkół podstawowych w sposób odpowiedni do ich wieku, zasady są nauczane w formie uproszczonej. Uproszczenia te często jednak nie obejmują wszystkich aspektów, które wiążą się z gramatyką angielską.

W wyższych klasach może to prowadzić do tego, że reguły szkoły podstawowej okażą się niewystarczające lub wręcz nielogiczne. Dla wielu uczniów nie jest wtedy łatwo ponownie wyrzucić z głowy pamiętne zasady. Przykład: Kiedy czasowniki są nazywane „robieniem słów”, nawet uczniowie szkół podstawowych często zauważają, że nie zawsze oznaczają one kogoś „robiącego” coś. Czasowniki mogą również opisywać procesy lub stany (np. „It is raining”). Trudno też o to, by w tej definicji coś aktywnie „robić”.Redukcja dydaktyczna jest nieunikniona w przypadku nauczania wiedzy gramatycznej w szkole podstawowej. Z kolei równie ważne jest, aby w ten sposób stworzyć solidną podstawę, na której można budować dalej, nie tworząc nielogicznych aspektów gramatycznych.

Nudny materiał

Jeśli chodzi o nauczanie materiału gramatycznego, nauczyciele nie mają wiele czasu na wyczarowanie porywających lekcji. Nauczanie gramatyki jest uważane za sztywne i dość nudne. Duża część podręczników gramatyki w niewielkim stopniu zachęca nas do ponownego przemyślenia tego poglądu.

Na szczęście istnieją już pewne materiały dydaktyczne, które prezentują gramatykę w bardziej żywy sposób. Coraz większy nacisk kładzie się również na naukę odkrywczą. Kolejną pomocą są pomoce dydaktyczne, które ułatwiają przekazywanie zasad gramatycznych w sposób żywy.

Krótko mówiąc, dla wielu uczniów lekcje gramatyki okazują się być większym obciążeniem niż pomocą w lepszym zrozumieniu języka. Uczenie się czegoś tylko po to, by się tego nauczyć, uczenie się jako cel sam w sobie, że tak powiem, jest niezadowalające. Jest to tak samo prawdziwe w przypadku gramatyki angielskiej, jak i każdej innej dziedziny nauki. Ale jeśli możesz pokazać swoim uczniom, że nauka gramatyki jest dość przydatna, dajesz im możliwość rozwinięcia motywacji do nauki angielskiego. 🙂

Wielu uczniów nudzi się nauką zasad gramatycznych, więc nie są zbytnio zmotywowani. Nie chcą się uczyć podstawowych czasów, takich jak Present Simple czy Present Continuous. Można to zmienić!

Sprawdzony system nauczania wprowadza czynnik zabawy do nauki z samokontrolą, co motywuje uczniów do praktyki!

Dlaczego nauka czasów angielskich ma sens

Każdy, kto uczy się lub nauczył łaciny, może z łatwością odpowiedzieć na pytanie o sens nauki gramatyki: Tylko ten, kto opanuje zasady gramatyki, potrafi poprawnie przetłumaczyć zdania łacińskie. Z drugiej strony, sama nauka słownictwa niewiele pomaga. Wielu uczniów lub nawet studentów rozumie zasady gramatyki tylko wtedy, gdy uczą się łaciny.

Jednym z kluczy do zwiększenia motywacji uczniów do nauki gramatyki jest odpowiedź na „pytanie o sens” dla nich:

Znajomość gramatyki ułatwia naukę języków obcych:

Gramatyka jest, w pewnym sensie, systemem operacyjnym dowolnego języka. Jeśli podejmiesz wysiłek, aby go przestudiować, odkryjesz logikę i strukturę języka (oraz urocze wyjątki i zasady, nawet w czasach podstawowych jak Simple Present). Po dokonaniu tego wysiłku, wiedza ta ma zastosowanie do innych języków. Pojawiają się różnice i podobieństwa, ułatwiające odkrywanie prawidłowości i naukę języka. I odwrotnie, bez znajomości gramatyki języka obcego zabrzmiałoby to równie zabawnie jak automatyczne tłumaczenie przez program komputerowy. Tylko, że to o wiele mniej śmieszne, kiedy to nie my wyśmiewamy się z tłumaczenia komputerowego, ale, powiedzmy, rodowity rozmówca z zagranicy wyśmiewa się z nas.

Teraz zaradny uczeń może zapytać, dlaczego miałby się uczyć gramatyki polskiej, której intuicyjnie używa poprawnie. Wystarczyłaby znajomość języka obcego.

Odpowiedź powinna być oczywista: Ponieważ znacznie łatwiej jest nauczyć się gramatyki własnego języka niż języka obcego.

Zobaczmy, co sprawia wyjątkowe trudności uczniom uczącym się gramatyki angielskiej:

  • interpunkcja – dość niepopularny temat wśród uczniów. Wielu nauczycieli nie stara się już nawet poprawiać tych błędów z powodu obfitości nieprawidłowo umieszczonych przecinków lub braku przecinków spoza przedmiotu angielskiego. Wynika to głównie z faktu, że większość studentów umieszcza przecinki zgodnie z ich odczuciami. Niestety, ich uczucie jest często oszukiwane. Dlatego są zasady stosowania przecinka. Problematycznie, te z kolei opierają się na zasadach gramatycznych…
  • literowanie – Brak zrozumienia gramatycznego jest również przyczyną wielu błędów ortograficznych. Popularne przykłady to mylenie „tego” i „tamtego” lub kapitalizowanie słów. Uczniowie uważają to za szczególnie trudne w przypadku czasowników materialnych lub przymiotników.
  • analiza tekstu – Aby interpretować wiersze, teksty niefikcyjne lub powieści (co przecież nie jest zupełnie rzadkością w języku angielskim jako temat np na maturze), trzeba nie tylko spojrzeć na ich treść. Dla dobrej oceny ważna jest również pewna znajomość gramatyki. Na przykład, czy pewne części mowy występują częściej? Czy są jakieś osobliwości w strukturze zdań? Bez znajomości gramatyki takie osobliwości nie mogą być rozpoznane, a tym bardziej przeanalizowane.

Umiejętność poprawnego wyrażania się w języku ojczystym, w językach obcych, jak również w piśmie pomoże każdemu uczniowi w trakcie nauki i kariery zawodowej. Mamy nadzieję, że nasz czytelnik odkryje w powyższych argumentach dotyczących nauki gramatyki motywację do radzenia sobie z zasadami gramatyki 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here