Wprowadzenie do oscylatorów MACD i RSI

Oscylatory są narzędziami przeznaczonymi do identyfikacji istniejących trendów oraz sentymentu rynkowego. Ich wykorzystanie pozwala na określenie momentów wyjścia i wyjścia z pozycji, a także punktów zwrotnych. Oscylatory funkcjonują jako sinusoida, która oscyluje w okolicach strefy równowagi – oznaczanej wybraną ceną oraz reprezentującą brak momentum. W przypadku ciągłego przesuwania się oscylatora w pobliżu tej strefy, na wykresie zaobserwować można konsolidację, czyli trend boczny.

 
Oscylator MACD

Oscylator MACD przedstawia różnicę między średnimi wykładowczymi – krótkookresową (zwykle 12 okresów) i długookresową (26 okresów). Wykres pokazuje też linię sygnału, stanowiącą średnią z wcześniej wyliczonych wartości (9 okresów). Inwestor ma do dyspozycji gotowe narzędzie, które generuje sygnały inwestycyjne. Należą do nich dywergencje, przecięcie z poziomem zero oraz przecięcie ze strefami wyprzedania lub wykupienia. Sygnał sprzedaży MACD występuje, gdy oscylator przecina linię sygnału w kierunku spadkowym. Przecięcie w kierunku wzrostowym utożsamiane jest z sygnałem kupna oscylatora. Transakcje mogą być otwierane także na podstawie przecięcia linii ze strefą zero – od góry generuje ono sygnał sprzedaży, a od dołu sygnał kupna.  

Wskaźnik siły względnej RSI

RSI (Relative Strenght Index) to wskaźnik siły względniej, czyli indeks techniczny określający momentum. Jego funkcją jest porównywanie dynamiki wzrostów minionych z dynamiką minionych spadków, co pozwala na określenie momentu wykupienia lub wyprzedaży danego instrumentu finansowego. RSI może tym samym przedstawiać, kiedy nastąpi korekta dotychczasowego trendu. Narzędzie to należy obecnie do najpopularniejszych oscylatorów, zwykle stosowanych w 14-dniowym interwale. W przypadku jego wartości utrzymującej się w przedziale 0-30, rynek uznawany jest za wyprzedany. Oznacza to sygnał do zbliżającego się odwrócenia, a także otwarcia długiej pozycji. RSI o wartości 70-100 traktowane jest natomiast jako wykupienie, sugerujące spowolnienie wzrostów notowań oraz nadejście korekty spadkowej – a tym samym okazji do sprzedaży.

Oscylatory w praktyce

Oscylatory to przydatne narzędzia, które wskazują moment wejścia w pozycję oraz prawdopodobny kierunek ceny. Nie bazują jednak na przewidywaniach, tylko danych historycznych. Z tego względu mogą generować fałszywe sygnały. Sprawdź tutaj, jakie jeszcze narzędzia mogą przydać się do handlu kontraktami CFD. Aby uniknąć strat spowodowanych potencjalnie mylącymi informacjami, warto wykorzystywać oscylatory przede wszystkim do negacji lub potwierdzania sygnału.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here