Studia zaoczne Lublin

Lublin jest największym ośrodkiem studenckim po prawej stronie Wisły. Studiuje tu sześćdziesiąt pięć tysięcy osób zarówno z całej Polski, jak i z całego świata. Kilka dużych uniwersytetów i cały szereg szkół wyższych oferują szeroki wybór kierunków studiów dla absolwenta szkoły średniej. W Lublinie można studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Studia zaoczne Lublin – jak wygląda oferta?
Nie wszystkie kierunku oferowane w trybie stacjonarnym posiadają również studia zaoczne. Zależy to od charakterystyki kierunku i zainteresowania nim. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej oferuje na wszystkich poziomach kształcenia (I i II stopień, studia podyplomowe) sto dziesięć kierunków. Wszystkie studia podyplomowe, na które można zapisać się po ukończeniu studiów I lub II stopnia, są prowadzone w trybie niestacjonarnym. Jeśli chodzi o studia I stopnia, od których zaczyna się naukę na uniwersytecie, kierunków prowadzonych w trybie zaocznym jest dwanaście. Są to: administracja, administracja publiczna, analityka gospodarcza, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, chemia techniczna, finanse i rachunkowość, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek prawno-biznesowy i społeczeństwo informacyjne. Dwa kierunki niestacjonarne trwające pięć lat to fizjoterapia i prawo.
Katolicki Uniwersytet Lubelski oferuje dwa kierunki w trybie niestacjonarnym. Są to filologia angielska i pedagogika.
Jeśli interesuje nas nauka na Politechnice Lubelskiej, oferuje ona następujące kierunki: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, elektrotechnika, finanse i rachunkowość, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji. W sumie jest to szesnaście kierunków na studiach pierwszego stopnia.
Na Uniwersytecie Przyrodniczym aż dwadzieścia osiem kierunków jest oferowane w formie zaocznej. Są to: rolnictwo, towaroznawstwo, ekonomia, inżynieria środowiska, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, zootechnika, ochrona środowiska, biologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, behawiorystyka zwierząt,biokosmetologia, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, ogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty, ekoenergetyka, inżynieria rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport i logistyka, geodezja i kartografia, inżynieria chemiczna i procesowa, chłodnictwo klimatyzacja i technologie zintegrowane, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna.
Uniwersytet Medyczny oferuje w trybie jednolitym pięcioletnim zaoczne farmację, kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny.
Na uczelni niepublicznej, Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, zaocznie można studiować następujące kierunki: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, psychologia, transport i zarządzanie.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji również oferuje studia niestacjonarne. Dostępne kierunki to: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, finanse i rachunkowość, socjologia, praca socjalna, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, architektura, gospodarka przestrzenna, informatyka, transport, projektowanie wnętrz.
Trzecia duża szkoła wyższa, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, ma w swojej ofercie takie kierunki, jak: wychowanie fizyczne,turystyka i rekreacja, kosmetologia, fizjoterapia, filologia angielska.
Wybór studiów zaocznych jest bardzo szeroki, jeśli chodzi o Lublin. Studia niestacjonarne odbywają się w formie zjazdów, które to mają miejsce w weekendy. Umożliwia to czynną pracę zawodową w czasie tygodnia, więc tego typu studia są chętnie wybierane przez osoby pracujące, które chcą uzyskać wiedzę, ale nie chcą rezygnować z aktualnej pracy. Warto pamiętać, że studia niestacjonarne są płatne – czesne płaci się z góry na cały rok, na początku danego semestru lub raz na miesiąc, w zależności od wewnętrznych ustaleń uczelni. Cenniki czesnego są dostępne na stronach internetowych uczelni. Również dla absolwentów szkoły średniej, którzy chcą jednocześnie rozpocząć pracę i studiować, studia niestacjonarne będą dobrym wyborem. Wybierając kierunek studiów, należy pamiętać o opłacie rekrutacyjnej, która zazwyczaj nie jest zwracana, jeśli nie udało się dostać na dany kierunek. W przeciwnym wypadku kwota ta jest odliczana od czesnego lub zwracana później. Lublin jest miastem bardzo przyjaznym studentom – istnieje w nim wiele miejsc, w których można skorzystać ze studenckich zniżek i promocji. W porównaniu z cenami w innych miastach Polski, nie jest też zbyt drogi, co stawia go w pozycji atrakcyjnego miejsca dla dalszej edukacji po szkole średniej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here